Programma Seminar "VIPP Only"

 

Donderdag 1 februari 2018

12:30-13:30 Ontvangst met een broodje
13:30-13:45 Welkom en korte introductie VIPP
Willeke Mennen, Senior Implementatieconsultant, Furore
13:45-14:30 MedMij
Marten Smits, HL7 FHIR specialist, Furore

U wordt meegenomen in het MedMij programma. Marten legt uit wat MedMij is, en wat de relatie met het VIPP programma is. MedMij stelt randvoorwaarden voor opschaling van persoonlijke gezondheidsomgevingen, deze zijn samen te vatten in:

  • Informatiestandaarden voor gegevensuitwisseling
  • Afsprakenstelsel voor vertrouwen
  • Scenario’s voor financiering

Hoe doen we dat? Wie doen er mee? Hoever zijn we?
Daarnaast wordt ingezoomd in op HL7 FHIR, de informatiestandaard die wordt gebruikt binnen MedMij. Wat is FHIR? Waarom is er voor FHIR gekozen ? En hoe wordt FHIR toegepast binnen MedMij?

14:30-15:15

VIPP in de praktijk
Patrick Knipscheer, Programmamanager ZIS/EPD, Slingeland Ziekenhuis
Binnen het Slingeland Ziekenhuis (SZ) is eind 2016 een VIPP-nulmeting uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van de audit is het SZ ingeschreven voor de VIPP-doelstellingen  A2, A3 en B1, B2. Hieruit zijn verschillende projecten gedefinieerd om er voor te zorgen dat de doelstellingen gehaald worden waarbij VIPP niet het doel is maar de patient: “Hoe krijgt de patient zijn eigen medische gegevens op een eenduidige en veilige manier tot zich en kan hij zelf bijdragen aan zijn zorgplan (shared decision) ?”. Patrick vertelt u over deze projecten.

15:15-16:00 Pauze op de leveranciersmarkt
16:00-16:45

VIPP in het EPD
Jos Vliegenthart, Implementatieconsultant, Furore
Jenna Takema, Implementatieconsultant, Furore
Tijdens deze presentatie vertellen Jenna Takema en Jos Vliegenthart hun ervaringen over de implementatie van het VIPP in het EPD. Beide zijn implementatieconsultants, Jenna voor Epic en Jos voor ChipSoft. 
Zij vertellen hoe de VIPP van invloed is op uw EPD. Hierbij zal zowel de technische- als de beleidskant worden belicht. Uiteraard kunt u voorbeelden vanuit de praktijk verwachten. Hoe zijn de onderdelen van de BGZ beschikbaar te maken in uw EPD? Daarnaast geven Jenna en Jos tips and tricks over de inrichting van het EPD in relatie tot de VIPP. Tot slot een blik in de toekomst: wat staat u te wachten?
Na de presentatie heeft u een beeld over in welke mate uw systeem voldoet aan de verschillende onderdelen van het versnellingsprogramma.

16:45-17:00 Afsluiting
Willeke Mennen, Senior Implementatieconsultant, Furore
17:00-18:00 Borrel op de leveranciersmarkt

Meer informatie over de sprekers vindt u onder submenu Sprekers.

Leveranciersmarkt
De volgende bedrijven zijn aanwezig op de leveranciersmarkt: 
Curavista, Ivido, Meddex, Quli en Zodos.