Vision Gebruikersdag 2019

 

Graag nodigen wij u uit voor de Vision Gebruikersdag 2019 op woensdag 11 december. Deze dag wordt zoals gebruikelijk gehouden in Hotel Papendal te Arnhem.

 

Vorig jaar is het Klimaatakkoord opgesteld met als doel de opwarming van de aarde te beteugelen en te voldoen aan het akkoord van Parijs. Concreet betekent dit dat we streven naar een 49% reductie van broeikasgassen ten opzichte van 1990 in 2030. Deze verduurzamingsslag heeft grote impact op onze elektriciteitsnetten. Graag nemen wij u op de Vision Gebruikersdag mee in wat er het afgelopen jaar ontwikkeld is om deze transitie verder te brengen.

 

Het Programma richt zich naast de netbeheerder ook op de industriële gebruiker. De eisen aan industriële netten nemen toe door bijvoorbeeld de uit Amerika overgewaaide vlambooganalyses. Naast vlambogen worden ook kabelverbindingen, spanningsdips en condition monitoring onder de loep genomen. 

 

Graag verwelkomen wij u op 11 december op Papendal. U kunt uw aanmelding doorgeven via het Aanmeldformulier. Wij zien uw komst met genoegen tegemoet.

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren