09 december 2020

13:00 - 13:05

Inloop

13:05 - 13:15

Opening dagvoorzitter Edward Coster | Stedin

13:15 - 13:30

Vision 9 Berto Jansen | Phase to Phase

13:30 - 13:45

MS netrekenen met bottom up profielen Jacco Heres | Alliander

13:45 - 14:00

Netrekenen met DoL-lijsten Aykut Uysal | Enexis

14:00 - 14:15

Pauze

14:15 - 14:30

Harmonische in Vision Anton Ishchenko | Phase to Phase

14:30 - 14:45

Harmonischen bij Tata Steel IJmuiden At Keet | Tata Steel

14:45 - 15:00

Kabels en Eindige Elementen Irene van Kalleveen | Phase to Phase

15:00 - 15:15

Afsluiting dagvoorzitter Edward Coster | Stedin en Colin Willemsen | Phase to Phase

avg en evenementen
 avg en evenementen