VMBI Webinar:

Corona: (snel)test voor zorgICT

 

Negen maanden Covid-19 in Nederland: wat is er op allerlei vlakken veel gebeurd en veranderd. En zo ook op het vlak van zorgICT.

Wat in het verleden lang duurde om geregeld te krijgen, moest in het voorjaar (en nu nog) in no time omgezet worden. Wat kwam daar bij kijken, welke besluitvormingen lagen er aan ten grondslag en welke lessen kunnen we leren?

Op donderdag 17 december gaat Ronald Cornet, voorzitter VMBI, hierover in gesprek met Loek Stokx, adviseur publieke gezondheid, werkzaam bij het RIVM en Ton van Werkhoven als adviseur betrokken bij Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Loek en Ton spreken beiden op persoonlijke titel.

Het webinar vindt plaats op donderdag 17 december van 16.00-17.00 uur. 

 

Loek Stokx

Ton van Werkhoven

Ronald Cornet

 

 

Dit webinar is een initiatief van de VMBI, Nederlandse Vereniging voor informatieverwerking in de zorg.