Welkom

Hartelijk welkom bij het najaarssymposium 2017 van de V&VN Research Professionals.

 

AANMELDEN IS NIET MEER MOGELIJK. DE ZAAL IS VOL.

Plaatsing op de reservelijst is nog wel mogelijk. Stuur een email aan researchprofessionals@venvn.nl.

 

Dit symposium is de netwerkdag voor researchverpleegkundigen, clinical research coördinators (CRC), datamanagers, trial coördinatoren, kwaliteitsmedewerkers of andere professionals die betrokken zijn bij de opzet en uitvoer van klinisch wetenschappelijk onderzoek.

In de complexe keten van opzet en uitvoer van klinisch onderzoek heeft de research professional een belangrijke spilfunctie waarvoor niet alleen kennis van wetgeving nodig is maar ook specifieke vaardigheden en competenties.

In het programma van deze dag zullen we veel aandacht besteden aan de nieuwe ontwikkelingen binnen de wetgeving maar ook het toepassen van nieuwe technologie in bijvoorbeeld het dataverzamelingsproces zoals eHealth en mHealth, het digitaliseren van data en welke eisen worden gesteld en mogelijkheden bestaan er op dit moment ten aanzien van het archiveren van onderzoeksgegevens. Privacy speelt hierin natuurlijk een belangrijke rol.

Sprekers met een uitstekende expertise en ervaring stellen zich hieronder aan u voor;

Paula Vossebeld, staffunctionaris bij de CCMO

Michiel Tebbes, SEH-arts en ontwikkelaar in eHealth en mHealth

Bart Torensma, clinical epidemioloog (Castor)

Evert-Ben van Veen, Medlawconsult

Krista Tromp, ethicus, Erasmusmc

Martijn Griep, voorzitter werkgroep EPD, DCRF

Eltje Bloemen, researchverpleegkundige

Steven van der Meulen, archivaris, Astellas

 

Deelname is voor leden van de V&VN Research Professionals gratis.

Voor niet-leden zijn de deelname kosten 80 euro.

Gebruik het menu links om u te informeren over het programma.

 

Met vriendelijke groeten,
Het Bestuur

 

content voor je event
 content voor je event