Landstede Innovatiedag, aanmelding keynotesprekers/workshopgevers

Landstede Innovatiedag, aanmelding keynotesprekers/workshopgevers

A a n m e l d f o r m u l i e r    L a n d s t e d e       I n n o v a t ie d a g    

Ik ga een leeractiviteit(en) geven

zoals: een masterclass, presentatie, workshop, training, debat, gesprek, discussie, oefening

G e g e v e n s   l e e r a c t i v i t e i t:

We willen dit jaar drie verschillende soorten workshops aanbieden:

 

1. DELEN, in docenten-delen-shops:

In deze workshops delen docenten (of mensen uit de ondersteunende kring)  iets over hun eigen praktijk. Het kan gaan om presentaties (over nieuwe manieren van werken, onderzoek, nieuwe inzichten), maar het kunnen ook praktijkgerichte sessies zijn waarin geoefend wordt met werkvormen (bijv. op het gebied van differentiëren), tools (digitale didactiek als flipping the classroom) en vaardigheden.


2. DOEN, in atelierworkshops:

In deze workshops gaan de deelnemers zaken aan den lijve te ervaren. Zelf doen, maken (“maker education” is een nieuwe term op dit gebied), mee-maken, ondergaan. Het kan zijn dat je aan het eind van de workshop een product in handen hebt dat je concreet, bij wijze van spreken de volgende dag, in je lessen. Het kan ook zijn dat je een ervaring rijker bent.


3 DENKEN, in verdiepingsworkshops:

In deze workshops gaan de deelnemers verder en dieper in op de inhoud van de keynote presentaties. In gesprek met een groep collega’s bespreken wat er gezegd is, wat de betekenis daarvan is voor de eigen professionaliteit, zoeken naar concrete aanknopingspunten of alleen maar filosoferen over de theorie: alles is mogelijk. Deze workshops worden begeleid door docenten die de rol van procesbegeleider op zich nemen.

 

A  u  d  i  o  v  i  s  u  e  l  e     o  n  d  e  r  s  t  e  u  n  i  n g :  

(Vink alleen aan wat je nodig hebt. Met 'reset' wis je een fout antwoord.)

* Gelieve zelf voor extra geluid en laptop zorg te dragen.

K e u z e   l e e r a ct i v i t e i t r on d e (s)
Maak je keuze (s) - max. 3 (niets invullen betekent: nee)

registratie tijdslot formulier
 registratie tijdslot formulier