aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

VorstBende Blok 1: 17 sep - 19 nov 2016

Leuk dat je je wilt aanmelden bij De VorstBende van De NWE Vorst!

Via deze pagina kom je terecht bij het aanmeldformulier van VorstBende Blok 1: 17 sep - 19 nov 2016.

Klik in het menu links op Aanmelden.
Wil je meerdere kinderen aanmelden? Vul dan voor elk kind een eigen formulier in.

Met vriendelijke groeten,
Het VorstBende team

deelnameregistratie
 deelnameregistratie