aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

VorstBende Blok 2 - jan-mrt 2017

Leuk dat je je wilt aanmelden bij De VorstBende van De NWE Vorst!

Via deze pagina kom je terecht bij het aanmeldformulier van VorstBende Blok 2: 28 jan - 18 mrt 2017.

Klik in het menu links op Aanmelden.
Wil je meerdere kinderen aanmelden? Vul dan voor elk kind een eigen formulier in.

Met vriendelijke groeten,
Het VorstBende team