aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

VorstBende Blok 2 - jan-mrt 2017

Leuk dat je je wilt aanmelden bij De VorstBende van De NWE Vorst!

Via deze pagina kom je terecht bij het aanmeldformulier van VorstBende Blok 2: 28 jan - 18 mrt 2017.

Klik in het menu links op Aanmelden.
Wil je meerdere kinderen aanmelden? Vul dan voor elk kind een eigen formulier in.

Met vriendelijke groeten,
Het VorstBende team

registratiebalies
 registratiebalies