Startbijeenkomst Veilige Publieke Taak Noord-Nederland

Startbijeenkomst Veilige Publieke Taak Noord-Nederland

Startbijeenkomst Veilige Publieke Taak Noord Nederland

31 oktober 2013 in het Fries Congrescentrum, Oprijlaan 3 te Drachten

Aanleiding

Agressie tegen medewerkers met een publieke taak komt, ook in Noord-Nederland, nog te vaak voor. Iedereen is het erover eens dat dit ontoelaatbaar is, of het nu verbale intimidatie of daadwerkelijk fysiek geweld is. Daarom hebben de burgemeesters in Drenthe, Friesland en Groningen met minister Plasterk afgesproken dit onderwerp in Noord-Nederlands verband op te pakken. Een project “Veilige Publieke Taak (VPT)” is van start gegaan voor de duur van twee jaar. Vanuit de gemeenten worden overige werkgevers benaderd waarmee invulling wordt gegeven aan hun regisseursrol integrale veiligheid.

Inhoud

In de startbijeenkomst voor alle publieke sectoren staan verschillende zaken centraal: Hoe geeft het ministerie van BZK invulling aan het programma VPT? Hoe wordt in Noord-Nederland omgegaan met de VPT? Hoe kijken de noordelijke burgemeesters tegen dit onderwerp aan? Hoe gaat de Politie met VPT-zaken om? Hoe gaat dit bij het OM? Hoe kunnen organisaties leren van elkaar? Waaraan is in Noord-Nederland behoefte?

Doelgroep

Deze startbijeenkomst wordt georganiseerd voor burgemeesters (incl. secretarissen/wethouders) beleids- en veiligheidsmedewerkers gemeenten, P&O- en arbo-functionarissen gemeenten in Noord-Nederland.
Directies, beleids- en veiligheidsmedewerkers, P&O- en arbo-functionarissen in de volgende sectoren: rijk, provincies, zorg, onderwijs, openbaar vervoer, sociale zekerheid, veiligheid/justitie en woningcorporaties in Noord-Nederland.

U bent van harte welkom!

online ticketverkoop voor zakelijke
 online ticketverkoop voor zakelijke