Startbijeenkomst Veilige Publieke Taak Noord-Nederland

Startbijeenkomst Veilige Publieke Taak Noord-Nederland

31 oktober 2013

12:00 - 13:00

Inloop met lunchmogelijkheid

13:00 - 13:05

Korte opening door dagvoorzitter Roel Barkhof

13:05 - 13:25

LANDELIJK BELEID

Vanuit BZK draait vanuit 2007 het programma Veilige Publieke Taak. Wat zijn de ontwikkelingen rondom dit onderwerp; wat is de aanpak, wat zijn de resultaten en de plannen voor de nabije toekomst? Hoe wordt aangekeken tegen de rol van de gemeenten op het gebied van VPT? Wat wordt van werkgevers en van Politie en OM verwacht? Wat zijn de belangrijkste adviezen voor de noordelijke regio? De heer Lombaers, directeur Arbeidszaken en tevens plv. directeur-generaal van het Ministerie van BZK verzorgt deze presentatie.

13:25 - 13:55

NOORDELIJKE VPT-BOEGBEELDEN

De dagvoorzitter interviewt de bestuurlijk trekkers, te weten de burgemeesters Galama (Gemeente Stadskanaal), Loohuis (gemeente Hoogeveen) en Waanders (gemeente Dongeradeel) en de heer Dros (politiechef eenheid Noord-Nederland) en de heer Schuth (plv Hoofdofficier van Justitie Parket Noord-Nederland van het OM) over hun opvattingen over VPT. Wat vinden zij belangrijk, hoe pakken zij het aan en wat zien zij als hun rol? Hoe kunnen werkgevers goed omgaan met dit onderwerp? Vervolgens wordt aan de zaal gevraagd wat de ervaringen zijn in in Noord-Nederland.

13:55 - 14:15

PROJECT VPT NOORD-NEDERLAND EN HET EVPT

De projectleider VPT Noord-Nederland (Paulien van der Meulen) en een medewerkster van het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak (Zinzi Shamburg) presenteren het projectplan en de (gratis) dienstverlening vanuit het EVPT voor werkgevers. De uitkomsten van een enquête naar de acht VPT-maatregelen worden hierin meegenomen. Ook de vervolgactiviteiten komen uitgebreid aan bod.

14:15 - 14:35

HANDEN EN VOETEN AAN VPT IN DE PRAKTIJK

Hoe gaat het met VPT-zaken in uw eigen organisatie? U krijgt een spiegel voorgehouden door Riks Ytsma, al 15 jaar adviseur, trainer en docent op dit terrein. Tevens docent Veiligheid en Menselijk Gedrag op de Hanzehogeschool en grondlegger van de Stichting Keurmerk Sociale Veiligheid.

14:35 - 15:00

PAUZE

15:00 - 15:25

SOCIALE VEILIGHEID IN HET OPENBAAR VERVOER

Medewerkers in het openbaar vervoer hebben helaas ook te maken met agressie en geweld. Arriva Nederland, onderdeel van de Arriva Groep waar Deutsche Bahn eigenaar van is, heeft al diverse projecten doorlopen om agressie en geweld tegen te gaan. Hierin wordt onder andere nauw samengewerkt met andere openbaar vervoerbedrijven en op landelijk én regionaal niveau met politie en gemeenten. Jan Politiek, adviseur sociale veiligheid bij Arriva, neemt u mee in de afspraken, instrumenten en systemen die daar al bewezen resultaten voor hebben geleverd.

15:25 - 16:00

FORUMDISCUSSIE

De dagvoorzitter leidt de discussie met enkele vertegenwoordigers van VPT-organisaties en de zaal over VPT Noord-Nederland. Hoe gaan organisaties om met VPT, wat zijn de behoeftes en wat zou beter kunnen? Hoe gaan we invulling geven aan het vervolg van dit project?

16:00 - 17:00

Om 16.00 uur sluiten we af met een drankje en kunt u napraten met de aanwezigen. Ook zijn er de hele middag stands aanwezig met vertegenwoordigers van het EVPT, Politie, OM en bureau HALT.

Na afloop kunt u uw behoefte aan vervolgactiviteiten aangeven. Tevens ontvangt u een congres map met ondersteuningsmateriaal om VPT een plek te geven in uw eigen organisatie.

online ticketverkoop voor zakelijke
 online ticketverkoop voor zakelijke