aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

startbijeenkomst VPT Twente

Hartelijk welkom op de website van VPT Twente.

Drie op de vijf medewerkers met een publieke taak krijgen geregeld te maken met agressie en geweld tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden. Het programma Veilige Publieke Taak (VPT) van het ministerie van BZK richt zich vanaf 2007 op het verminderen van het aantal voorvallen van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. Doelstelling van het programma is in 2015 in alle sectoren een vermindering van 25% van het aantal voorvallen van agressie en geweld te realiseren. Het landelijke programma is verlengd tot 2017. Sinds enige tijd wordt een regionale aanpak en samenwerking geïnitieerd vanuit BZK. Deze zogenaamde intensiveringsregio’s blijken een succes. Doelstelling is om op regionaal niveau een efficiënte en effectieve ketensamenwerking tussen werkgevers, politie en Openbaar Ministerie te realiseren zodat de aanpak van agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak wordt verstevigd.

Uitgangspunten van het programma Veilige Publieke Taak
•Agressie en geweld worden nooit getolereerd en mogen nimmer lonen;
•Aan het gedrag van derden worden grenzen gesteld en bij overschrijding hiervan volgt altijd een reactie, er vindt registratie plaats en schade wordt verhaald op de dader;
•Agressie en geweld zijn nooit ‘onderdeel van het werk’. Wel kan het zo zijn dat bepaalde
beroepsgroepen -gelet op de aard van hun publieke taak- in situaties geraken waar agressie
en geweld aanwezig zijn.
•Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van hun werknemers en voor een integere (vrij van druk of dwang) uitvoering van de publieke taak.

Op 12 mei vindt in het Stadhuis van Gemeente Almelo vanaf 13.00 uur de startbijeenkomst plaats voor het opzetten van een Veilige Publieke Taak intensiveringsregio in Twente. U heeft hiervoor eerder een vooraankondiging ontvangen. Vanaf 12 uur staat er een broodje klaar.
Van u of van uw organisatie hebben wij nog geen aanmelding ontvangen. Zou u door middel van deze digitale aanmelder willen aangeven of u aanwezig zult zijn bij de startbijeenkomst VPT Twente?
Ook kunt u de aanmelding doorsturen naar een of meer collega's.
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Verder kunt u hier allerhande informatie vinden over VPT Twente, kunt u zich aanmelden voor dit evenement, de uitnodiging of deelnemersinformatie bekijken en routeinformatie inzien.

Gebruik het menu links voor deze functionaliteiten.

Wij zien u graag als deelnemer bij de startbijeenkomst of een van de activiteiten die daarna worden georganiseerd.

Johan Kippers, projectleider VPT Twente
mail: j.kippers@almelo.nl; tel. 0651 783 405

symposiumregistratie
 symposiumregistratie