aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

startbijeenkomst VPT Twente

12 mei 2014

12:00-13:00

Inloop met een broodje

13:00-13:30

Opening en interview met de Twentse VPT-boegbeelden

13:30-13:45

Ziekenhuis Groep Twente over hun missie: "Gastvrij en deskundig"

13:45-14:10

Bestuur in actie: handelen en niet-handelen van gemeentelijke bestuurders en managers bij agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak

14:10-14:25

De rollen van Politie en Openbaar Ministerie bij aangifte en vervolging

14:25-14:35

Hoe gaat het project VPT Twente verder? Wat is daarbij de rol van het expertisecentrum VPT?

14:35-15:00

PAUZE

15:00-15:15

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benadrukt het belang van samenwerking op het gebied van Veilige Publieke Taak.

15:15-15:40

sociale (on)veiligheid in de sectoren: een paar voorbeelden

15:40-16:00

Psychosociale ondersteuning van de getroffene

16:00-16:25

Forumdiscussie

16:25-16:30

Afsluiting

16:30-

Napraten onder het genot van een drankje en een hapje

deelnameregistratie
 deelnameregistratie