VROEG-lezing
door Marilene de Zeeuw

 

Cultuursensitief kijken en werken

Over opvoeden en opgroeien in andere culturen

 

Datum:
Donderdag 5 maart 2020

Tijdens de zesde Vroeglezing neemt Marilene de Zeeuw ons mee naar de ouder-kindzorg in verschillende culturen. Na haar lezing volgt een informeel netwerkdiner.

Gedurende haar vakanties in het buitenland kon Marilene haar vak niet loslaten, bleef ze kijken en focuste ze op de wijze waarop in andere culturen de ouder-kindzorg wordt vormgegeven. Een fascinatie die is uitgemond in het verzamelen van een schat aan informatie over omgaan met zaken als eten, slapen en huilen, waaronder ook filmpjes.

Bewustwording
In de praktijk van alledag is deze kennis bijzonder goed te gebruiken tijdens het werken met gezinnen met verschillende culturele achtergronden. Daarnaast helpt deze invalshoek onszelf als professional bewust te worden van eigen waarden en normen op het gebied van opvoeden en opgroeien.

Kom, kijk en verwonder je!
Kom naar de Vroeglezing op 5 maart en kijk samen met Marilene naar de filmpjes en voorbeelden. Verwonder je over wat je ziet, want  - in de woorden van Johan Cruijf - als je het eenmaal ziet, kun je het niet meer niet zien. Marilene zal daarbij toelichten wat zij en wij uit deze voorbeelden kunnen leren over cultuursensitief werken.

Aan tafel
Na de lezing zullen we onder het genot van een gezamenlijke maaltijd met Marilene en met elkaar napraten. En heb je zelf materiaal dat interessant kan zijn voor deze avond? Mail dit naar 
vroeg@dgcommunicatie.nl

Doelgroep
De lezing is interessant voor al die professionals die werken of te maken krijgen met gezinnen met jonge kinderen vanuit andere culturen. Te denken valt aan professionals zoals JGZ-verpleegkundigen en jeugdartsen, kinderverpleegkundigen, maatschappelijk werkenden, psychologen, pedagogen, jeugdhulpverleners, mensen uit de kinderopvang en alle overige geïnteresseerden.


Wat:
Lezing gevolgd door een netwerkdiner

Locatie:
Geniet in de Weerd, Weerdjesstraat 168, Arnhem

Tijdstip:
15.15 uur tot 20.30 uur

Kosten (exclusief btw)
€ 99,00 en € 89,00 voor abonnees - 
ook nieuwe - van Vakblad Vroeg 

  

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren