Mini-symposium Vroegsignalering

Mini-symposium Vroegsignalering

Welkom
 

Vroegsignalering is het tijdig signaleren en onderkennen van problemen van burgers om hen ongevraagd in een vroeg stadium te kunnen helpen. Digitalisering maakt het mogelijk om schulden en het niet-gebruik van inkomensregelingen als overheid eerder te signaleren. SZW heeft in haar regelgeving gegevensuitwisseling met als doel vroegsignalering niet geregeld. De roep van diverse partijen om dit wel te doen is groot.

In dit Mini-Symposium, onder leiding van DG Bernard ter Haar, wil SZW met u gezamenlijk op zoek naar antwoorden op de volgende vragen: hoe zouden wettelijke taken in het kader van vroegsignalering eruit moeten zien? Wat zouden we daarin willen en moeten regelen? Welke waarborgen voor de burger moeten we daarin opnemen? Wat betekent dit voor de rol van de overheid en de relatie overheid – burger? Kan een burger zich onttrekken aan deze dienstverlening?

 

ticketregistratie
 ticketregistratie