De VSC en NEMO heten je van harte welkom vanaf 12.45. Het programma in en over Humania duurt van 13.00 tot 16.00. Tot 17.00 kun je vrij het museum bezoeken.

We starten met verschillende korte presentaties door collega's van NEMO. Adjunct-directeur Marjolein van Breemen, senior programmamaker Esther Hamstra en publieksbegeleider Joris Smaling vertellen over hun werk en de visie achter de nieuwe tentoonstelling.

Dan verplaatsen we ons naar de tentoonstelling Humania. Na een eerste indruk kijk je samen met een VSC-collega gerichter naar de tentoonstelling middels een korte tentoonstellingsanalyse over een onderwerp naar jullie keuze. Verdiep je via drie vragen bijvoorbeeld in het kunstwerk, de vormgeving, structuur of inclusiviteit. Na een korte pauze delen we onze ervaringen en beantwoordt Esther graag vragen over de tentoonstelling en gemaakte keuzes. Ook betrokken ontwerpers, vormgevers en digi-experts van Kossmanndejong, YiPP en Shosho aanwezig. Ze beantwoorden graag jullie vragen.

Aansluitend wisselen we kennis en ervaringen uit onder leiding van Marianne (VSC). Een bezoek aan een collega-museum roept vragen op over werkwijzen en ervaringen van VSC-collega's. 'Hoe doen jullie dat in Utrecht? of 'Was dat niet heel duur?' We bespreken relevante vragen en onderwerpen die door de aanwezigen worden aangedragen. Samenwerken met een wetenschapper of kunstenaar, precaire onderwerpen bespreekbaar maken of tentoonstellingsdesign en inclusiviteit, alles is mogelijk.

Voor wie dat wil is er de mogelijkheid voor vrij bezoek tussen 16.00 en 17.00. Ga nog even terug naar Humania of kijk rond in de rest van het museum.

06 februari 2020

12:45 - 13:00

Inloop

13:00 - 13:15

Welkom en inleiding over 5 jaar vernieuwing van NEMO
Marjolein van Breemen

13:15 - 13:30

Introductie tentoonstelling Humania
Esther Hamstra

13:30 - 13:45

Betrokkenheid publieksbegeleiders bij tentoonstellingsontwikkeling en training
Joris Smaling

13:45 - 14:45

Bezoek aan Humania met korte tentoonstellingsanalyse-opdracht

14:45 - 15:00

Koffiepauze

15:00 - 15:20

Nabespreken bezoek Humania en ervaringen
Esther Hamstra

15:20 - 16:00

Kennisuitwisseling tussen VSC-leden n.a.v. de tentoonstellingsanalyse
Marianne Benning (VSC)

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren