aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Leren van elkaar innovatieve webdiensten, voor ondernemers

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij nodig ik u graag uit voor Leren van elkaar innovatieve webdiensten, voor ondernemers. U kunt zich eenvoudig aanmelden door op de onderstaande link te klikken.

Dank voor jullie antwoorden over de opties voor data.
Als eerstvolgende bijeenkomst is gekozen voor donderdag 21 januari 2010.

Op basis van de antwoorden die we van jullie hebben gekregen bleek het niet mogelijk om nog dit jaar met alle deelnemers een bijeenkomst organiseren.

Zet ook de andere data in je agenda. Volgens opgave is iedereen op genoemde beschikbaar.

Ik stel voor in de tussentijd veel contact met elkaar te hebben via alle nuttige en beschikbare media.

Durf te vragen aan je mededeelnemers en aan Syntens!

Met vriendelijke groet,

Leon van der Sande

inschrijfformulier maken in word
 inschrijfformulier maken in word