aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Leren van elkaar innovatieve webdiensten, voor ondernemers

04 november 2010

16:00 - 16:15

Inloop

16:15 - 17:15

Intervisiecase Jelle, Aanmelder.nl

17:15 - 18:00

Rondje actuele ontwikkelingen

18:00 - 18:30

Pauze en rondleiding

18:30 - 19:15

Ronde: Welke acties ga ik doen van nu tot december 2010 en wat durf ik te vragen van jou?

19:15 - 19:25

Wensen/ideeën als groep

19:25 - 19:30

Evaluatie vandaag en de reeks

19:30 - 22:00

Diner

aanmeldformulier bouwen
 aanmeldformulier bouwen