aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Themamiddag wegbeplanting

logo_ppo.gif

Themamiddag wegbeplanting

Vanwege een te laag aantal aanmeldingen heeft Praktijkonderzoek Plant en Omgeving helaas moeten besluiten om de themamiddag Wegbeplantingen van 30 mei niet door te laten gaan.

Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat het voor het thema wegbeplantingen de moeite waard is om onderzoek en praktijk met elkaar in contact te brengen. Wij beraden ons over andere manieren om dit op te pakken dan met deze themamiddag. Mocht u hiervoor suggesties hebben, bijvoorbeeld omdat u zelf een activiteit op dit gebied organiseert, dan horen wij dat graag.

Mocht u specifieke onderwerpen of vragen hebben waarover u met de onderzoekers van WUR van gedachten zou willen wisselen, dan kunnen we hiervoor een afspraak maken. Contactpersoon hiervoor is Jelle Hiemstra (Jelle.Hiemstra@Wur.nl, tel 0252-462107).

Als u het deelnamegeld al had betaald, zorgen wij er uiteraard voor dat dit wordt teruggestort.

Met vriendelijke groet namens Praktijkonderzoek Plant en Omgeving,

M. Hop

haag klein.jpg

content voor je event
 content voor je event