Symposium
Wegen naar de Toekomst

 

Graag nodigt provincie Zuid-Holland u uit voor het symposium Wegen naar de Toekomst op donderdag 15 november van 12.00 tot 18.00 uur in het Provinciehuis Zuid-Holland. 

De noodzaak om te innoveren is groter dan ooit. CO2-reductie, klimaatdoelen – het blijven loze beloften als we niet in actie komen. Zuid-Holland heeft besloten om ‘te doen en daarvan te leren’ in plaats van te blijven hangen in studies en plannen. Die pragmatische aanpak werpt zijn vruchten af. Het groot onderhoud aan de wegen N211 en N470 heeft geresulteerd in twee CO2-negatieve wegen, danzij innovaties op het gebied van proces, maatregelen en samenwerking.

De twee wegen vormen een belangrijk vliegwiel voor de reductie van de CO2-footprint en het energieverbruik bij toekomstig beheer en onderhoud aan provinciale wegen. Tijdens het symposium Wegen naar de Toekomst wil de provincie opgedane kennis en ervaring delen met andere overheden. Aannemers en ingenieursbureaus delen eveneens hun visie op innoveren. 

Het symposium is bedoeld voor bestuurders, beleidsmedewerkers, interne opdrachtgevers en projectleiders bij de rijksoverheid, provincies en gemeenten.

In verband met een beperkt aantal plaatsen is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt

 

evenementen software
 evenementen software