Doe je mee? We gaan onze kathedraal bouwen! 

Op dit moment zijn verschillende groeperingen druk doende het sportakkoord op te stellen.Het is de bedoeling dat dit akkoord op vrijdag 29 juni wordt ondertekend. In het sportakkoord wordt de kracht en de waarde van de sportvereniging onderkend. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de vereniging een duurzame toekomst tegemoet gaat. Hoe? Dat bespreken we op maandag 2 juli te Utrecht tijdens een unieke werkconferentie waarin beleidsmakers, verenigingsadviseurs, bonden, gemeenten, onderzoekers, financiers, vertegenwoordigers uit het onderwijs, intermediairs, procesbegeleiders en andere experts bij elkaar komen om kennis te delen rond het ondersteunen en optimaliseren van de sportvereniging. Leve de vereniging! 
 

Geloof in de kracht van verenigen

Mogelijk ben je bekend met de filmpjes Modern Verenigingsbesturen en Sturen op verenigen van Back2Basics. De doelstelling van Back2Basics is het duurzaam versterken van verenigingen ten behoeve van de samenleving en de sportbeoefening. Het startpunt is het geloof in de kracht van verenigen en de rol die het verenigingsproces speelt in onze samenleving. Samen iets organiseren is namelijk wel echt iets anders dan je samen verenigen. Dat laatste is veel krachtiger en komt voort uit een intrinsieke motivatie. Daarom is het ook waardevol dat de verenigingskracht in de Nederlandse sport weer tot bloei komt, mogelijk in nieuwe organisatievormen en instituties. Maar bovenal nog steeds gebouwd op het fundament van zich verenigende mensen! Belangrijk is de rol die jij daarbij speelt en hoe je verenigingen kunt ondersteunen. 


Ambitie van de werkconferentie

We beogen tijdens de werkconferentie kennis- en ervaringsuitwisseling en kennis- en inzichtsvermeerdering op het gebied van het functioneren en het ondersteunen van sportverenigingen te bereiken. Nu er overal in de samenleving akkoorden worden opgesteld, lijkt het ons van belang dat we met ter zake kundige betrokkenen op maandag 2 juli komen tot het opstellen van een sportverenigingsakkoord. Een akkoord dat moet bijdragen aan onze gezamenlijke inspanningen om ons in de sport duurzaam en blijvend te verenigen. Geen vage of abstracte uitkomsten, wél een concrete koers en aanpak om daadwerkelijk het verschil te maken. Op die manier bepalen we met elkaar een vervolgroute voor de duurzame sportvereniging.


Praktisch Back2Basics boek 

Tijdens de werkconferentie vindt de overhandiging plaats van het eerste exemplaar van het boek 'Back2Basics: de kracht van verenigen', van de hand van Berend Rubingh. Natuurlijk krijg je een exemplaar van deze unieke en zeer actuele uitgave (ter waarde van € 29,95) na afloop van de werkconferentie mee naar huis!