26 juni 2020

09:30 - 10:00

Inloop en registratie met koffie/thee

10:00 - 10:05

Opening en welkomstwoord

10:05 - 11:00

Startrek en andere dimensies.
Michiel Vermaak, arts voor verstandelijk gehandicapten, vertelt hoe we als beleidsmedewerkers in een andere dimensie zitten.

11:10 - 12:25

Werksessies ronde 1

12:25 - 13:25

Lunch

Voor belangstellenden is van 12:25 tot 12:55 uur een lunchsessie gemeentelijke werkgroep

13:30 - 14:45

Werksessies ronde 2

14:45 - 15:00

Plenaire afsluiting

15:00 - 16:00

Netwerkthee n koffie