Werkconferentie Oekraïne

 

Het is bijna anderhalf jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel en de oorlog is nog niet voorbij. Veel Oekraïners die in Nederland verblijven zijn inmiddels aan het werk. Het is zowel voor henzelf als voor de samenleving van belang dat de match tussen vaardigheden en opleiding en een baan verbetert, ongeacht of zij terugkeren naar Oekraïne of langere tijd in Nederland verblijven. Daarnaast is het van belang dat de Oekraïense werknemers goed geïnformeerd zijn over hun rechten op de arbeidsmarkt, zodat zij, net als alle andere werknemers in Nederland op een gezonde en veilige manier kunnen werken.

Graag nodigen wij u uit voor de werkconferentie ‘Passend en duurzaam werk voor Oekraïners’ georganiseerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op woensdag 28 juni van         9.00 – 14.00 uur in Madurodam, Den Haag.

Deze werkconferentie vormt de afsluiting van een reeks werksessies die we in samenwerking met NLwerktaanwerk hebben georganiseerd. In deze thematische werksessies brengen we samen met Oekraïense ontheemden, werkgevers, overheden, NGO’s en andere stakeholders de belemmeringen en benodigde acties rond matching, het verduurzamen van banen en een goede informatievoorziening van de rechten op de Nederlandse arbeidsmarkt in kaart.

Komt u ook? U bent van harte welkom. Er is een beperkt aantal plekken, dus wacht niet te lang en meld u nu aan via deze link.

Er zijn voor u geen kosten verbonden aan deelname. Uiteraard is het wel zo dat wanneer u zich ingeschreven heeft, wij ons verheugen op uw komst. Mocht u onverhoopt toch niet aanwezig kunnen zijn op 28 juni, wilt u ons dit dan laten weten zodat we iemand anders kunnen inschrijven?

Graag nodigen wij ook andere mogelijk geïnteresseerden uit voor deze bijeenkomst. Mocht u hierbij denken aan een collega of één van uw relaties dan kunt u deze uitnodiging doorsturen.

We hopen van harte u op woensdag 28 juni a.s. te mogen ontmoeten.