Werkgeverssymposium

Werkgeverssymposium

Contact

 

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot het aanmeldformulier neemt u contact op met ITEM via onderstaande contactgegevens.

Voor specifieke vragen met betrekking tot de workshops kunt u zich richten tot de desbetreffende organisaties via onderstaande contactgegevens.


Holland Expat Center South - Maastricht Region

Avenue Céramique 50, 6221 KV Maastricht
T: +31 (0)43 350 5010
E: maastricht@hollandexpatcenter.com
W: www.hollandexpatcenter.com
De aanwezigheid van internationale kenniswerkers, wetenschappelijk onderzoekers en arbeidsmigranten is een essentiële voorwaarde voor onze economie, productiviteit en innovatiekracht. Holland Expat Center South wil (internationale) bedrijven, kennisinstellingen en kenniswerkers een warm welkom geven. Door alle publieke en private services die een international nodig heeft in de periode na aankomst in Nederland zoveel mogelijk op centrale locaties en op één moment aan te bieden. Een versnelde afgifte Burgerservicenummer (BSN) in combinatie met de verblijfsprocedure van de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is één van de kernservices van het Expat Center. Internationals kunnen hier terecht met vragen over werkvergunningen, wonen, inschrijvingen, belastingen, verzekeringen, onderwijs en regelgeving, etc. Het expatcenter organiseert in samenwerking met zijn partners informatieve en sociale activiteiten en treedt op als spil binnen de regionale internationale gemeenschap om internationaal talent actief aan de regio te binden. 

Holland Expat Center South is een samenwerkingsverband van de gemeenten Eindhoven, Maastricht en Tilburg, de provincies Noord-Brabant en Limburg, de IND, Brainport Development en LED Limburg Economic Development.

Kijk voor informatie over Holland Expat Center South op www.hollandexpatcenter.com


Grensinfopunt Maastricht

Avenue Céramique 50, 6221 KV Maastricht
T: +31 (0)43 350 5020

E: marcel.dautzenberg@maastricht.nl

W: maastricht.grenzinfo.eu

In de grensregio’s van de Europese Unie is Europa voor burgers geen theorie maar dagelijkse werkelijkheid. Vooral op het gebied van sociale zekerheid, lonen, belastingen, ziektekosten, gezinsbijdragen, pensioenen, etc. kunnen problemen ontstaan die de grensoverschrijdende mobiliteit belemmeren. Grensgangers en ondernemers in de Euregio ( die over de grenzen heen wonen en/of werken) kunnen zich in zo’n geval wenden tot het Grensinfopunt voor hulp. Denk hierbij aan vragen over werken over de grens, fiscaliteit en verzekeringen. De (potentiële of voormalige) grensganger wordt rechtstreeks geholpen door de specialisten van de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst. Er bestaan reeds enkele Grensinfopunten die nauw met elkaar samenwerken langs de Duits-Nederlandse en Belgische grenzen. Zo is er een hechte samenwerking tussen het Grensinfopunt in Maastricht met het Grensinfopunt Aken / Eurode (Kerkrade/Herzogenrath).


City Deal Eurolab

E: arno.knoops@aranco.nl / wesley.jongen@aranco.nl

City Deal Eurolab helpt om de belemmeringen van grensoverschrijdend werken en ondernemen op te lossen. Pragmatisch en op maat. Niet door wetten te veranderen (dat duurt veel te lang) maar door te harmoniseren. Niet wachten op politieke besluitvorming, maar op regioniveau oplossingen bedenken. Eurolab is een onderdeel van City Deals. City Deals zijn het middel om de doelstelling van Agenda Stad te halen: het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid in de Nederlandse steden. In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd. Die deals moeten leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en/of maatregelen bevatten om het economisch ecosysteem van de stedelijke regio(’s) te versterken. 


Institute for Transnational and Euregional Cross border Cooperation and Mobility / ITEM
Bouillonstraat 1-3, 6211 LH Maastricht
Avénue Céramique 50, 6221 KV Maastricht

P.O. Box 616, 6200 MD Maastricht, The Netherlands
T
: +31 (0)43-388 3233
E: item@maastrichtuniversity.nl
W: www.maastrichtuniversity.nl/item

Expertisecentrum ITEM is de spil van onderzoek, advisering, kennisuitwisseling en opleidingsactiviteiten omtrent grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking. De uitdagingen waarmee de landen van de Europese Unie door de toenemende globalisering van de economie en internationalisering van de samenleving nu en in toekomst geconfronteerd worden, zijn groot. ITEM is een interdisciplinair instituut, opgezet vanuit de Universiteit Maastricht, in samenwerking met Zuyd Hogeschool, NEIMED, de Provincie Limburg, de Gemeente Maastricht en de Euregio Maas-Rijn.