Lancering SIB Werk na Detentie [7 juni 2016]

Lancering SIB Werk na Detentie [7 juni 2016]

Samen investeren in een succesvolle terugkeer naar de maatschappij 

 

Namens het ministerie van Veiligheid en Justitie, impact-investeerders ABN AMRO, Start Foundation, Oranje Fonds en Society Impact nodigen wij u uit voor de lancering van de eerste Social Impact Bond (SIB) voor ex-gedetineerden. Deze lancering vindt plaats op 7 juni 2016 in Vergadercentrum DJI in Nieuwersluis.

De SIB heeft tot doel 150 ex-gedetineerden naar werk of een opleiding te begeleiden. Ze krijgen ook hulp bij wonen, schulden en zorg. Het gaat om gevangenen met een straf van maximaal 12 maanden. Doel is een forse daling van de recidive en een verlaagd beroep op uitkeringen. Met deze pilot, die 2,5 jaar in beslag neemt, is een investering van 1,2 miljoen euro gemoeid. 

Uit onderzoek van Start Foundation blijkt dat het voor ex-gedetineerden moeilijk is een baan te vinden als ze hun straf hebben uitgezeten. Geen werk verhoogt de kans dat ze terugvallen in crimineel gedrag. Met hoge maatschappelijke kosten van dien.
Om deze pilot uit te voeren is een nieuw consortium opgericht bestaande uit Stichting 180, Stichting Exodus Nederland en Restart

Een Social Impact Bond is een resultaatgerichte financieringsmethode, bedoeld om maatschappelijke problemen aan te pakken die de overheid veel geld kosten. In een SIB maken investeerders, overheid en dienstverlener gezamenlijk afspraken over de te realiseren maatschappelijke opbrengst van de aanpak van een probleem en over de beloning bij succes. De investeerders stellen vooraf de benodigde financiering voor de interventie beschikbaar. Pas als de beoogde maatschappelijke resultaten zijn gerealiseerd, betaalt de overheid de investerende partijen terug en geeft ze hun eventueel een vooraf afgesproken bonus voor een goed resultaat. 
Het is de eerste keer dat de landelijke overheid opdrachtgever is van een SIB. In eerdere gevallen betrof het gemeentes.

Tijdens deze lancering geven alle betrokken partijen uitleg over de tot standkoming en inhoud van deze SIB. 
U bent van harte welkom!


Informatie over het programma en de locatie vind u op deze site. Tevens kunt u zich hier aanmelden. U ontvangt direct van ons een bevestiging. Let op: er zijn beperkte plaatsen beschikbaar!
 

 
congres organiseren
 congres organiseren