WERKPLAATS Zuid

Donderdag 25 januari 2018

Het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie organiseert jaarlijks een event waarin studenten die onderzoek en projecten doen over maatschappelijke vraagstukken in Rotterdam Zuid, een podium krijgen hun bevindingen te delen. Wij geven deze studenten niet alleen een podium, maar ook de mogelijkheid om met opdrachtgevers, docenten en professionals uit de praktijk in gesprek te gaan. Hierbij staat de veerkrachtige stad centraal. 

WERKPLAATS Zuid

Het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) heeft een maatschappelijke opdracht. Bij maatschappelijke innovatie gaat het om zoeken naar nieuwe oplossingen voor maatschappelijke problemen en de productie van nieuwe of andere publieke diensten. (Cels et al, 2012: 4).

Niet instituten, programma’s en organisaties zijn leidend, maar de maatschappelijke realiteit. Daaromheen verbinden de relevante partijen zich in nieuwe constructen met elkaar. 

Maatschappelijke innovatie beoogt een slimmere samenleving met meer publieke waarde. 

Programma

Het programma van Werkplaats Zuid kun je vinden in het menu links. We bieden een interactieve middag, waarbij je kunt kiezen uit verschillende gesprekstafels. Iedere deelnemer brengt zijn eigen expertise, ervaring en kennis in. Kies in het aanmeldformulier één van de volgende onderwerpen en praat mee:

Werkplaats 1: Loopbaanoriëntatie en ouderbetrokkenheid. In Zuid is er een mismatch tussen onderwijs en de vraag op de arbeidsmarkt. Wat is de rol van ouders in deze?

Werkplaats 2: Sociaal & creatief ondernemerschap in de Afrikaanderwijk. Kunnen we de werkgelegenheid vergroten door creatief ondernemerschap? Studenten hebben onderzoek gedaan en delen hun concepten.

Werkplaats 3: Gebiedsontwikkeling in Zuid; wat doet dat met omwonenden? Welke invloed heeft de mening van omwonenden op stadsontwikkelingen en hoe betrekken we bewoners hierbij? Wat kunnen studenten betekenen voor Zuid?

Werkplaats 4: Maatschappelijke ondersteuning. Mama's Garden biedt in nauwe samenspraak met Kenniscentrum Zorginnovatie onmoetingsplekken voor kwetsbare zwangeren en jonge moeders in Zuid. 

Werkplaats 5: Gezonde leefstijl op Zuid. Een gezonde leefstijl is de basis voor een goede gezondheid. In een living lab setting gaan we met bewoners, zorgprofessionals en onderwijs komen tot een aantal innovatieve zorgoplossingen. 

Werkplaats 6: Mentoren op Zuid. Op welke manier kan er, met het oog op het vergroten van ontwikkelingskansen, mentoring gegeven worden aan kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot 6? En hoe moet dit vormgegeven worden?

 

Online inschrijfformulier

Links vind je het inschrijfformulier waarmee je je kunt registreren. Hierin vragen wij om aan te geven bij welke onderdelen je aan gaat sluiten. 

Wij kijken uit naar een inspirerende bijeenkomst!

 

Team WERKPLAATS Zuid

Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

 

#werkplaatszuid2018
#emi
#emiopzuid