Rotterdam is een stad waarvan de bevolkingssamenstelling in enkele decennia sterk is veranderd. Daarnaast staat een groot deel van de bevolking op sociale en economische achterstand ten opzichte van de rest van Nederland en de andere grote steden. In Rotterdam Zuid is dat het meest zichtbaar. Daar stapelen de problemen zich op sociaal, economisch en fysiek gebied op. De hardnekkigheid ervan is reden voor rijk, gemeente en partners uit onderwijs en bedrijfsleven om de komende twintig jaar samen te werken in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). NPRZ is niet alleen een investeringsprogramma. De opgave op Zuid is om, samen met de mensen die in de praktijk van Rotterdam Zuid werken, oplossingen te ontwikkelen.


Hogeschool Rotterdam zoekt met het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) aansluiting bij maatschappelijke thema’s op Zuid. Het expertisecentrum werkt aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken, 'wicked problems', op het gebied van wonen, werken, zorg & welzijn en onderwijs.

Ga direct naar de website van Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie.

foto Mama's Garden / nieuwin010