17 januari 2019

11:30 - 12:00

Inloop en registratie

12:00 - 12:30

Kick-off

12:45 - 14:15

WERKplaats Zuid 2019: diverse sessies, workshops en presentaties

14:15 - 15:00

Pauze - High tea

15:00 - 15:30

Plenaire afsluiting

15:45 - 16:30

Borrel