17 januari 2019

11:30 - 12:30

Inloop en registratie

12:30 - 13:00

Kick-off

13:00 - 14:30

WERKplaats Zuid 2019: diverse sessies, workshops en presentaties

14:30 - 15:00

Pauze - High tea

15:00 - 15:30

Plenaire afsluiting

15:30 - 16:30

Borrel