WERKplaatsen


WERKplaats 1: Wetenschap & Technologie

Vanuit het programma Wetenschap & Technologie (W&T) begeleiden we po scholen op Zuid om W&T en de didactiek van Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) in het curriculum te verankeren en in samenhang met het loopbaanontwikkeling te brengen. Ontdek tijdens de WERKplaats Zuid hoe we dit doen en ervaar wat ‘W&T en OOL’ voor de ontwikkeling van po leerlingen te bieden heeft. We dagen je uit een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het programma door jouw creatieve denkkracht, ideeën en oplossingen in te brengen voor de vragen waar we samen met de praktijk nog mee worstelen.


WERKplaats 2: Ouders en LOB

Vanuit het programma Ouders en LOB op Zuid begeleiden we scholen in het steviger betrekken van ouders bij de school-loopbaanontwikkeling van hun kinderen en in het helpen versterken van de ondersteunende rol van ouders thuis. Met name in het basisonderwijs is loopbaanontwikkeling en loopbaanbegeleiding nog een vrij nieuw onderwerp. De vraag is wat we hieronder verstaan en wat er nodig is om ouders in het po hierbij te betrekken. Tijdens de WERKplaats Zuid delen we onze in de praktijk geleerde lessen en halen we inspiratie op voor doorontwikkeling. Welke creatieve geesten willen hierover met ons meedenken?


WERKplaats 3: Sociaal ondernemerschap

In Rotterdam Zuid is veel onbenut talent. Krijg tijdens de workshop inzage in hoe potentieel talent kan worden ontwikkeld, hoe de impact van talentontwikkeling kan worden gemeten en hoe ervoor gezorgd kan worden dat initiatieven op het gebied van talentontwikkeling worden gefinancierd.


WERKplaats 4: Urban Innovation

De stad maakt de studenten en de studenten maken de stad. Maar wat betekent de stad voor de student en wat betekent de student voor de stad? Welke invloed hebben studenten op Zuid en hoe helpt Zuid de studenten vooruit? Hebben studenten behoefte aan Zuid? Heeft Zuid eigenlijk wel behoefte aan studenten? Rotterdam Zuid wil de sociale stijgers van de toekomst aantrekken en vasthouden en studenten willen graag betaalbaar wonen, werken en studeren op Zuid. Hoe kunnen deze wederzijdse belangen worden verenigd? Onder leiding van Bert van Meggelen komen (oud-) studenten en praktijkprofessionals samen om tijdens deze talkshow met elkaar in gesprek te gaan over de actuele Woonvisie, het Coalitie-akkoord, de Vastgoedmarkt en het Leenstelsel met het oog op de wisselwerking tussen studiesucces en ruimtelijk- maatschappelijke ontwikkeling.


WERKplaats 5: Mama’s Garden

Mama’s garden groeit door! Maak kennis met de verschillende onderdelen van Mama’s Garden, van de bijeenkomsten, de ontmoetingsplaats, tot werving en onderzoek en het fantastische team van studenten.


WERKplaats 6: Gezond op Zuid

Gezond aan de Slag: welke interventies – die een positief effect hebben op het gezond gedrag voor bewoners van de verschillende focuswijken – kunnen wijkverpleegkundigen inzetten?
 
 

WERKplaats 7: Mentoren op Zuid

Hoe werkt onze mentorenapp en hoe zou deze nog aantrekkelijker kunnen worden voor studenten, leerlingen en docenten? Een echte workshop waarin we met elkaar prototypes gaan ontwerpen.

 

WERKplaats 8: Kunst en Cultuur

Ga de uitdaging aan door met diverse expertises en vaardigheden aan de slag te gaan. Welk team verzint tijdens een dynamische hack-sessie de beste ‘hack’ voor kunst en cultuur op Zuid?