Werksessie Techniekthema’s: help mee om het verhaal van het technisch domein te vertellen 25 mei 2020 van 15.30-17.00 uur.

Ken je dit plaatje? Het zijn de thema’s die voortkomen uit de Techniekvisie en die de inhoudelijke verbinding tussen onze opleidingen, kenniscentra en het RDM CoE vormen. Op 25 mei willen we samen met jullie aan de slag gaan met het verder uitwerken en verhelderen van deze thema’s. Wat zeggen deze thema’s ons en welken beelden hebben jullie bij deze nog heel algemene woorden. Wat doen we al op dit gebied? Welke uitdagingen zien we? En op welke manieren komen deze thema’s terug in ons onderwijs en onderzoek? Door de verhalen te vertellen achter de thema’s, worden ze concreet en kunnen ze ons helpen om beter bekend te worden naar studiekiezers, het werkveld of onze maatschappelijke partners. 

Dat willen we graag met een zo breed mogelijke groep doen en we nodigen daarom graag alle onderwijsmanagers, hoofddocenten, geïnteresseerde docenten en andere collega’s uit om de techniekthema’s tot leven te brengen. Doe daarom mee op 25 mei in een online sessie van 15.30 – 17.00 uur in TEAMS. We geven je een update van de techniekvisie: waar staan we nu en welke kant willen we verder op? Vervolgens gaan we in sessies aan de slag met de techniekthema’s. In deze sessies willen we graag verhalen ophalen waar jouw studenten iets belangrijks gedaan hebben voor de samenleving en kijken waar we inhoudelijke verbindingen kunnen maken in ons onderwijs.

We hopen jullie allemaal te zien!

Met hartelijke groet,

De directeuren van het technisch domein,

Bert Reul (RAC, technische opleidingen)
Hans Maas (RDM CoE)
Heleen Elferink (CMI)
Liek Voorbij (KCDH)
Maarten van Ogtrop (RMI)
Mirjam van den Bosch (EAS)
Peter Troxler (KcCreating 010)
Robert van Ingen (IGO)