Congres Wij Rotterdammers en cultuur

Congres Wij Rotterdammers en cultuur

21 november 2011

10:45-11:15

Inloop

11:15-11:30

Opening

11:30-12:00

Gastspreker

12:00-12:45

Presentatieronde 1: Kwalitatief versus kwantitatief onderzoek

12:45-13:30

Lunch

13:30-14:15

Presentatieronde 2: Best practices culturele organisaties

14:30-17:30

Debat 'Wij Rotterdammers en cultuur'

17:30-

Borrel