aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Congres Wij Rotterdammers en cultuur

Ma 21 november 2011

10:45 - 11:15

Inloop

11:15 - 11:30

Opening

11:30 - 12:00

Gastspreker

12:00 - 12:45

Presentatieronde 1: Kwalitatief versus kwantitatief onderzoek

12:45 - 13:30

Lunch

13:30 - 14:15

Presentatieronde 2: Best practices culturele organisaties

14:30 - 17:30

Debat 'Wij Rotterdammers en cultuur'

17:30 -

Borrel

registratie tijdslot formulier
 registratie tijdslot formulier