aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Congres Wij Rotterdammers en cultuur

Debat

Waarom zou een instelling (publieks)onderzoek laten uitvoeren? Waarom stelt een subsidiegever voorwaarden aan publieksbereik? Draagt kennis over publiek bij aan het positioneren van een culturele organisatie?

Ga met ons in debat over de zin en onzin van onderzoek! Onder leiding van Donatello Piras van het Nederlands Debat Instituut zullen wij de verbale degens kruisen over prikkelende stellingen en geven we handvatten en inspiratie om met de inhoud van de publicatie Wij Rotterdammers en cultuur zelf verder aan de slag te gaan.

Over het Nederlands Debatinstituut
Het Nederlands Debat Instituut streeft naar de verdere ontwikkeling van de debatcultuur in Nederland. Dit in de overtuiging dat het debat een wezenlijke bijdrage levert aan de persoonlijke ontwikkeling van individuen en de ontwikkeling van organisaties en de maatschappij als geheel.
Het debat stimuleert een kritische denkhouding en draagt het bij aan de verbreding van het referentiekader. Het debat levert ook een cruciale bijdrage aan gedegen menings- en besluitvorming of zoals wij zeggen: uit meningsverschillen ontspringt de waarheid. Ieder standpunt verdient het om zowel met interesse en respect gehoord te worden als tegen het meest kritische licht gehouden te worden.

event management
 event management