Bijeenkomst Wilde vogels met vogelgriep

 

Op donderdag 27 oktober van 12:30-18:00 organiseert het ministerie van LNV een bijeenkomst over de omgang met dode en zieke wilde vogels met vogelgriep en de impact van vogelgriep op populaties van in het wild levende vogelsoorten, in de Observant te Amersfoort. Wij willen hiervoor mensen uitnodigen die iets met dit onderwerp te maken hebben om met elkaar ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen aan deskundigen en inzichten te delen. Dit is hét moment om elkaar te treffen en een goede gelegenheid om met elkaar om tafel te zitten en over dit onderwerp te spreken.

Vogelgriep is een ziekte die niet alleen gehouden vogels treft, maar ook in het wild levende dieren kunnen worden besmet met dit virus. Het virus veroorzaakt ernstige ziekteverschijnselen en sterfte van in het wild levende vogels. Dit leidt in veel gebieden tot problemen met het opruimen en afvoeren van kadavers. Er leven vragen over wie verantwoordelijk is voor het opruimen van kadavers en ook hoe dit op een veilige en efficiënte wijze kan. Er zijn daarnaast ook grote zorgen over de omgang met zieke vogels en over de impact van vogelgriep op populaties van in het wild levende soorten.

Wij hopen van harte een breed gezelschap te mogen verwelkomen. Beleidmakers, wetenschappers, vrijwilligers, dierenartsen, dierenhulpverleners, terreinbeheerders, bestuurders, andere geïnteresseerden, u bent van harte welkom! U bent van harte uitgenodigd om deze uitnodiging ook binnen uw netwerk te delen met personen voor wie deze middag interessant kan zijn. Er is een beperkt aantal plaatsen per organisatie dus meldt u nu aan via!

Het ministerie publiceert binnenkort een leidraad over de omgang met dode en zieke wilde vogels met vogelgriep. Deze leidraad is bedoeld om informatie te geven over de regelgeving, de verantwoordelijkheden, mogelijkheden en veilig omgaan met zieke en dode vogels verdacht van vogelgriep. Daarnaast zijn in deze leidraad eerder gepubliceerde adviezen en handreikingen van andere instanties opgenomen. Op deze manier wordt zo veel mogelijk informatie op één plek gebundeld en beschikbaar gemaakt voor alle  betrokkenen die vanuit hun rol met omgaan met kadavers of zieke wilde vogels te maken hebben.

Zodra de leidraad gepubliceerd is, zult u deze ontvangen. De leidraad is een document dat regelmatig geactualiseerd en/of aangepast zal worden met actuele adviezen en input uit het veld.

 


 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren