Programma
 

Hier vindt u het programma van de Bijeenkomst Wilde vogels met vogelgriep.

 

Programma

12:30-13:00 Inloop met lunch
13:00-13:10 Aftrap bijeenkomst
13:10-13:40 Prof. dr. Thijs Kuiken, veterinair-patholoog bij het Erasmus Medisch Centrum, met een overzicht over de huidige vogelgriepuitbraak in Nederland en daarbuiten
13:40-14:10 Veiligheidsregio Friesland en partners vertellen hoe zij het opruimen van dode vogels aangepakt hebben
14:10-14:40 Mardik Leopold, marien bioloog bij Wageningen Marine Research, over vogelgriep onder kust- en zeevogels
14:40-15:00 Pauze
15:00-16:00

Discussiegroepen:

  • Discussiegroep 1 & 2: prof. dr. Thijs Kuiken gaat graag met u in gesprek over vogelgriep. Waar komt het vandaan? Waarom worden vogels er ziek van? Is het zinvol om dode wilde vogels op te ruimen? Ron Veenstra van de Veiligheidsregio Friesland gaat graag met u in gesprek over alles wat komt kijken bij de omgang met in het wilde levende vogels met vogelgriep binnen een provincie. Hij neemt ook een aantal mensen uit het veld mee. Waar begin je? Hoe organiseer je het? En hoe bepaal je rollen en verantwoordelijkheden?*
  • Discussiegroep 3: dr. Mardik Leopold (Wageningen Marine Research) en Roy Slaterus (Sovon vogelonderzoek Nederland) gaan graag met u in gesprek over de impact van vogelgriep op in het wild levende vogels en de mogelijkheden om deze soorten te beschermen. Welke soorten lopen risico? Wat voor mogelijkheden zijn er om vogelgriep te beheersen in het wild? Hoe kunnen populaties weer herstellen? Zijn we adequaat bezig als het gaat om een goed inzicht te krijgen in wat er buiten met onze wilde, wettelijk beschermde (en geliefde) vogels gebeurt? Hoe gaan we er voor zorgen dat we er bij een volgende uitbraak op tijd bij zijn, en wat doen we dan?

    * Om de deelnemersaantallen evenredig over de discussiegroepen te verdelen, zijn discussiegroep 1 en 2 samengevoegd.
16:00-17:00 Terugkoppeling, laatste vragen en afsluiting
17:00-18:00 Borrel
   

 

 

 

 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren