28 januari 2016

10:30 - 11:00

Ontvangst

11:00 - 12:30

De resultaten van het experiment in Winschoten centrum: ondernemers en gemeente betalen samen de stadsvernieuwing, leegstandsverordening in de praktijk.
Medewerkers en bestuurders van de gemeente Oldambt

12:30 - 13:15

Lunch

13:15 - 13:35

Inkoopsamenwerking: kostenbesparing door inkoopsamenwerking als financieringsbron voor het centrum.
Ondernemersverenigingen in Delfzijl, Winschoten en Stadskanaal die met steun van gemeenten, provincie en Platform31 inkoopsamenwerking hebben opgezet.

13:35 - 13:55

Meten van de effecten van beleid en maatregelen: de vitaliteit van centrumondernemers.
Gert Jan van 't Land, projectleider

13:55 - 14:15

Ondernemers aan het woord over hun bijdrage: hebben we waar voor ons geld?
Ondernemers uit het centrum van Winschoten

14:15 - 14:35

Eigenaren aan het woord: is de samenwerking versterkt?
Eigenaren van onroerend goed in het centrum van Winschoten

14:35 - 14:50

Koffie en thee

14:50 - 16:00

Discussie met beleidsmakers, experts en de zaal.
Drie vragen staan centraal:
1. Wat zijn de succesvoorwaarden voor stadsvernieuwing in krimpgebieden? Missen de gemeente en de ondernemers succesvoorwaarden?
2. Is het financiële instrumentarium effectief? Welke financiële instrumenten ontbreken?
3. Is de leegstandsverordening effectief? Welke juridische middelen ontbreken?
Aanwezig bij deze discussie zijn Haagse beleidsmakers en vertegenwoordigers van de wetenschap: de Ministeries van BZK, EZ en I&M, Platform31 en Universiteit Groningen.

16:00 - 17:00

Borrel en napraten.

mailing
 mailing