Op deze pagina vind je achtergrond informatie over het centrum van Winschoten en over het experiment.

 

Winschoten: gezellige stad

Informatie over Winschoten vind je via deze website.

 

Stadsvernieuwing en detailhandel in Winschoten

www.werkenaanwinschoten.nl geeft informatie over de stadsvernieuwing in Winschoten.

De website van het actieprogramma geeft informatie over het Actieprogramma Versterking Binnenstad Winschoten. 

Het Actieprogramma Versterking Binnenstad Winschoten kun je inzien via deze link. 

Informatie over het 'clicks&bricks' project Winschoten24 vind je via deze link.

De notitie Actualisatie detailhandels- en horecabeleid (2012) brengt de detailhandel in de binnenstad in beeld. 

In het tijdschrift Parkeer24 verscheen dit artikel over de invoering van vrij (gratis) parkeren in Winschoten. 

 

Het financiële experiment

Het blad Binnenlands Bestuur schreef een achtergrond-artikel bij de start van het financiële experiment in Winschoten.

Ook maakte BB melding van de subsidie die het Rijk voor de uitvoering van het experiment verstrekte. 

Voorafgaand aan het financiële experiment is deze publicatie over het experiment verschenen in BNG Magazine. 

Het experiment werd beschreven op de website van Platform31 (experiment 8).

 

Inkoopsamenwerking

In dit nieuwsbericht op de website van de gemeente Oldambt lees je meer over de inkoopsamenwerking.

Het onderzoeksrapport over de inkoopsamenwerking (2015) vind je via deze link.

Het blad Binnenlands Bestuur wijdde er een artikel aan.

De webste van Platform31 beschrijft het experiment inkoopsamenwerking.

 

De leegstandsverordening

Op deze webpagina van de gemeente Oldambt is de leegstandsverordening en het meldingsformulier leegstand te vinden.

In dit artikel in Binnenlands Bestuur legt projectleider Geke Löhr de achtergrond van de leegstandsverordening uit.

Dit is het verslag van een simulatie met de leegstandsverordening.

 

Monitoring vitaliteit ondernemerschap

De vitaliteit van het ondernemerschap is inmiddels twee keer gemeten: in september 2014 (Resultaten Onderzoek Vitaliteit Ondernemerschap Winschoten Centrum) en in het voorjaar van 2015 (Resultaten parkeerenquête Winschoten maart 2015).

Een samenvatting van de vitaliteitsmeting van voorjaar 2015 is te vinden in dit nieuwsbericht van de gemeente Oldambt.

 

 

registratiebalie
 registratiebalie