Spelregels

Brasil-2014-Brazil-2014.jpg

 1. Deelname staat open voor (oud-) studenten van HvA, AHK, UvA en VU.

 2. Deelname kan individueel of in groepsverband.

 3. Meerdere inzendingen van dezelfde deelnemer(s) zijn toegestaan.

 4. Een inzending bestaat altijd uit een tekst en een illustratie. Dus: één of meerdere schetsen en plaatjes samen een geschreven uitleg.

 5. Uit de inzendingen kiest de jury minimaal drie winnaars - de nummers 1, 2 en 3. Bij de beoordeling spelen een rol: originaliteit, humor, creativiteit, “knipooggehalte”, mogelijke links met gastlanden, haalbaarheid, prijs, gebruiksmogelijkheden (bijv. ná het WK), commerciële waarde, productnaam, presentatie, beleving etc.

 6. No Limitation zal een serieuze poging ondernemen om winnaar nummer 1 in de markt te zetten. Het bedrijf zal zich in ieder geval inspannen om het idee/ concept op een professionele wijze te presenteren aan potentiële afnemers.

 7. Wanneer een ingezonden idee/ concept door No Limitation op de markt wordt gezet, dan ontvangt de inzender 3% royalties van alle door No Limitation ontvangen opbrengsten die direct voortkomen uit de exploitatie van het betreffende idee/ concept (kortweg: omzet).

 8. Mogelijk komen er meerdere ideeën/ concepten voor vermarkting in aanmerking. No Limitation zal hierover uiterlijk 15 oktober 2013 beslissen.

 9. Enkel door inzending van een idee/ concept dragen de deelnemers alle gebruiksrechten m.b.t. het idee/ concept over aan No Limitation; exclusief en voor de duur van de mogelijke commerciële exploitatie. Zodra is besloten een idee/ concept niet te vermarkten, keren deze gebruiksrechten weer terug bij de deelnemer(s).

 10. Wanneer een idee/ concept niet door No Limitation zal worden vermarkt, dan is inzender vanaf 15 oktober 2013 vrij het idee/ concept naar eigen inzicht te gebruiken, tenzij dat idee/ concept een variant is op een inzending die afkomstig is van dezelfde inzender en die wel door No Limitation wordt vermarkt.

 11. In geval van vermarkting beslist No Limitation over de mogelijke bescherming van intellectueel eigendom (bijv. octrooi, model, merknaam). Daarmee gepaard gaande kosten komen voor rekening van No Limitation.

 12. Na het besluit tot vermarkting zal - met in achtneming van dit reglement – een licentieovereenkomst tussen inzender en No Limitation worden opgesteld.

 13. Deelnemers en jury gaan vertrouwelijk om met de ideeën/ concepten. Zij zullen eigen en andermans concepten/ ideeën geheim houden: in alle gevallen tot 15 oktober 2013 en in geval van vermarkting tot de opening van het WK 2013.

 14. Inzendingen vóór 28 april uploaden op www.wk2014gadget.nl, onder vermelding van naam, e-mailadres, opleiding en telefoonnummer
  (zet deze gegevens ook in het document!).

 15. De winnaars worden bekend gemaakt op 7 mei 2013.

image003.jpgimage005.jpg

kaartverkoop
 kaartverkoop