Workplace Europe (Werkplaats Europa)

18 september 2020 09:00 - 14:00

During the Maastricht Europe Days in December, we brought about 50 organisations together at the first edition of Workplace Europe. More than 70 employees and volunteers from various local and international organisations, NGOs and civil movements shared opinions and initiatives to start working on. For example, the organisation of a job market for young people was introduced. Moreover, a discussion about which language can best be spoken to make good cooperation possible was opened. One of the discussed initiatives is already in progress, namely the organisation of the Day of Europe on 9 May, which we are realizing together with Centrummanagement Maastricht!

To follow-up the successful first edition, a second edition of Workplace Europe will take place on Friday 18 September from 09:00 - 14:00 hours. Europe is full of initiatives and ideas to work together on what needs to be improved and can be done differently. With Workplace Europe, we offer the opportunity to learn from each other and to find solutions for collaborations that make Europe a better place. 

On 15 May, Studio Europa Maastricht will bring together several organisations and citizens for whom European and Euregional collaboration is important. In accordance with our hub-and-spoke concept, Studio Europa operates as a hub that, based on a combination of expertise and a (local, national and international) network, can strengthen and enable existing Europe initiatives. In concrete terms, this means that Studio Europa is focused on connecting initiatives and parties that operate independently from each other but can reinforce themselves through collaboration.

Curious to find out who else is working on Europe in your region?

And how various organisations, charities, NGOs, citizen movements and cross-border initiatives do so? Find your perfect partner(s) to collaborate with and push your initiative to the next level at the second edition of this European Workplace gathering. All ideas and opinions are welcome. We’ll gather them up and share them with you following the event incl. contact information of organisations.

Language

English (although Dutch, German, French or any other language can be spoken too).

18 September 2020 09:00 - 14:00

Tijdens de Maastricht Europe Days afgelopen december, brachten wij zo'n 50 organisaties samen bij de eerste editie van Werkplaats Europa. Meer dan 70 medewerkers en vrijwilligers van verschillende lokale en internationale organisaties, NGO’s en burgerbewegingen deelden meningen en initiatieven met elkaar om verder mee aan de slag te gaan. Zo werden er onder andere ideeën op tafel gelegd om een banenmarkt voor jongeren te organiseren. Er werd nagedacht over welke taal er het beste gesproken kan worden om goede samenwerking mogelijk te maken. Eén van de besproken initiatieven wordt reeds in werking gezet, waarbij wij samen met Centrummanagement Maastricht op 9 mei invulling zullen geven aan de Dag van Europa!

Als vervolg op een succesvolle eerste editie, organiseren wij op 18 September van 09:00 - 14:00 uur de tweede editie van Werkplaats Europa. Europa zit boordevol initiativen en ideeën om samen te werken aan wat nodig is, beter moet en ook anders kan. Met Werkplaats Europa bieden we dé mogelijkheid om van elkaar te leren en oplossingen te vinden voor samenwerkingen die Europa een betere plek maken.

Op 15 mei brengt Studio Europa Maastricht alle spelers samen voor wie Europese en Euregionale samenwerking belangrijk is. Conform ons hub-and-spoke concept is Studio Europa een hub die op basis van een combinatie van inhoudelijke expertise en een (lokaal, nationaal en internationaal) netwerk bestaande Europa-initiatieven kan versterken en mogelijk kan maken. Concreet betekent dit dat Studio Europa gericht is op het verbinden van initiatieven en partijen die zelfstandig opereren maar elkaar kunnen versterken door samenwerking.

Benieuwd wie er nog meer aan Europa werkt in uw regio?

Hoe doen verschillende organisaties, liefdadigheidsinstellingen, NGO's, burgerbewegingen en grensoverschrijdende initiatieven dat? Vind uw perfecte partner (s) om mee samen te werken en duw uw initiatief naar het volgende niveau tijdens een tweede bijeenkomst op de Europese werkplek. Alle ideeën en meningen zijn welkom. We verzamelen ze en delen ze met u na het evenement incl. contactgegevens van organisaties.

Taal

Engels (hoewel ook Nederlands, Duits, Frans of een andere taal kan worden gesproken).