aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Workshop perfecting your pitch

Workshop perfecting your pitch

Tijdens deze workshop laat Pitch Coach Beth Susanne (Visioninfocus) zien hoe een goede pitch er uit ziet, hoe je je stem kan gebruiken om het publiek te overtuigen en hoe je de kernboodschap van je pitch het beste kan vormgeven. Beth Susanne leert je hoe je door middel van de juiste taal en toon het publiek op het puntje van hun stoel kunt laten zitten en je doel kunt bereiken.

Voor wie: Studentondernemers en studenten van de minors Entrepreneurship

Wanneer: Vrijdag 25 & dinsdag 29 januari van 9:30 tot 16:30 uur.

Het maximaal aantal bedrijven dat kan deelnemen aan deze workshop is 20.

Voor meer informatie mail naar ace-feb@uva.nl

eventilo event app
 eventilo event app