Ketenconferentie Wvggz

14 maart 2019 | van 09.30 tot 17.30 uur | Maassilo Rotterdam
 


Waar gaat het over?

In vervolg op de inspiratiesessie op 5 juli 2018 wordt er op donderdag
14 maart 2019 weer een inspiratie- en informatiebijeenkomst georganiseerd over de voorbereiding op de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) 


Voor wie en wat?

De ketenconferentie is bedoeld voor mensen uit de achterban van de verschillende ketenpartners, die de wet na de inwerkingtreding per
01-01-2020 gaan uitvoeren. De landelijke vertegenwoordigers van de ketenpartners laten tijdens deze bijeenkomst zien waar ze staan als het gaat om de voorbereidingen. Er zijn inmiddels mooie informatieproducten en handreikingen voor de Wvggz gemaakt - of er wordt nog hard aan gewerkt. Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog vragen en wensen bij de ketenpartners. tijdens workshops en presentaties, die de trekkers zelf verzorgen, zullen deze allemaal aan de orde komen.


Waar en wanneer?

14 maart a.s. van 09:30 tot 17:30 uur bij de Maassilo in Rotterdam

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren