Accreditatie
Er is voor deze bijeenkomst accreditatie aangevraagd bij de VSR (V&VN) en FGzPt.

 

Meer informatie
Voor meer informatie over deze bijeenkomst kun je contact opnemen met congresbureau@ggzcentraal.nl 

 

 

 

registratie software
 registratie software