Week van Inspiratie kick-off losse inschrijving

Week van Inspiratie kick-off losse inschrijving

Innovation Corner
8.00 uur – 17.00 uur

Forensisch Spel/ CSI Serious Game - Nederlands Forensisch Instituut
Hier kun je een serious game spelen waarmee hulpverleners getraind worden om forensische sporen te herkennen en verzamelen op een "plaats delict". Sporen worden vaak onbedoeld vernietigd. Door opleiding en samenwerking kunnen de juiste sporen worden veilig gesteld en verzameld. Daardoor worden meer cases worden opgelost.

3D selfie scan en 3D printen - RDM Makerspace
Op deze stand kun je jezelf 3D laten inscannen. Je krijgt je 3D selfie scan nagestuurd en kunt deze later laten uitprinten. Daarnaast kunnen ze je hier alles vertellen over de mogelijkheden van 3D-printen en de impact die dit op economie en maatschappij gaat hebben. In de middag worden in de Innovation Corner drie workshops over 3D printen gegeven.

Demo buurtplatform met Virtual Reality-bril – CGI
Loop met een Oculus Rift op door een virtuele buurt, waarbij je mensen en organisaties aan elkaar kunt verbinden. Virtual Reality-brillen bieden allerlei mogelijkheden om, op afstand, een tunnelinspectie uit te voeren of groepen mensen met elkaar in verbinding te brengen.


Brainstormmuur ‘Het Droomproject’
Heb je een droom voor de overheid? Loop jij tegen bepaalde zaken op en weet je hoe het beter kan? Een half jaar vrijgemaakt worden uit je functie om samen met enkele collega’s vanuit verschillende ministeries/organisaties de overheid groener, effectiever, efficiënter of … te maken? Om een grote kans of prangend probleem binnen de overheid vast te grijpen en op te lossen? Lijkt het je wat?
Dit is het idee van het Droomproject dat we tijdens de Week van Inspiratie met deelnemende organisaties willen gaan starten. Volgend jaar kun je in de aanloop naar de Week jouw droom beschrijven met een plan van aanpak. Enkele winnaars krijgen de kans om deze droom daadwerkelijk gezamenlijk te realiseren. Vandaag vragen we jou om mee te denken hoe we het Droomproject zouden moeten vormgeven zodat het een succes wordt.

_______________________________________________________________
 

Plenair programma ochtend
9:00-10:15 uur

Harry Starren, voormalig CEO De Baak
Wat betekenen de veranderingen in de overheid en maatschappij voor de gewenste/noodzakelijke ontwikkeling van iedere individu en organisatie?

De kracht van verbinden - Hendrik Blokhuis, CTO Cisco
De waarde van verbinding langs organisatorische, economische, filosofische en technologische assen. Het Internet of Everything verbindt de komende jaren alles met elkaar: mobiele telefoons, smart meters, auto's en binnenkort zelfs medicijnen, gewassen, huizen, wegen enz. Dit levert tevens een enorme hoeveelheid data op die betere of volledig nieuwe dienstverlening oplevert. Wat is impact op maatschappij en overheid? Welke ontwikkelingen zijn gaande? Welke kansen liggen er?

_______________________________________________________________

Trainingen ochtend
9.00 uur - 12.15 uur
Let op: bij deelname aan deze training kunt u geen workshops in ronde 1 en 2 en niet het plenaire ochtendprogramma volgen.

Disney rooms
Methode voor innovatie en creativiteit - Luuk Willems van De Baak
Walt Disney bedacht een snelle en zeer effectieve methode om ongelimiteerde creativiteit om te zetten tot uitvoerbare plannen; De Disney Rooms. In deze workshop wordt je uitgenodigd een vraagstuk uit jouw werk in te brengen. Via de verschillende stappen van de Disney Rooms wordt je door een proces geleid waarin de meest wilde creatieve ideeën over jouw vraag leiden tot een antwoord op maat, waar je direct mee aan de slag kunt. De methode is eenvoudig van opzet zodat je behalve een concreet idee ook met een werkwijze naar huis gaat waarmee je creatieve ideeën van medewerkers omzet in direct haalbare plannen.

_______________________________________________________________

Workshopronde 0
8.45 uur – 10.15 uur
Deze sessie loopt parallel aan het plenaire programma.

De ambtenaar als sociaal ondernemer - Glenn van den Burg van De Baak
De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Demografische aardverschuivingen, nieuwe technologieën en veranderende verwachtingen maken dat ambtenaren ondernemender moeten worden. Wat zijn de geheimen van ondernemerschap? Hoe wakker je de ondernemende kracht bij jezelf en bij anderen aan? Wat zijn de succesfactoren voor een ondernemende en innovatieve organisatie?
In deze hyperinteractieve workshop deel jij aan de hand van stellingen jouw visie, praktijkvoorbeelden of vraagstukken. De wijsheid van de deelnemers wordt aangevuld door workshopbegeleider Glenn van der Burg met relevant onderzoek, voorbeelden uit de praktijk en een eigenwijze visie. Je verlaat de workshop met nieuwe inspiratie, praktische tips en een grote glimlach.

Forensisch Spel/ CSI Serious Game - Nederlands Forensisch Instituut
Aansluitend aan deze workshop speelt u het Forensisch Spel van het NFI. Een serious game waarmee hulpverleners getraind worden om forensische sporen te herkennen en verzamelen op een "plaats delict". Sporen worden vaak onbedoeld vernietigd. Door opleiding en samenwerking kunnen de juiste sporen worden veilig gesteld en verzameld. Daardoor worden meer cases worden opgelost.

Het Forensisch Spel is de rest van de dag ook door andere deelnemers te spelen tijdens pauzes en workshoprondes.

_______________________________________________________________

Workshopronde 1 
10.15 uur – 11.00 uur

A.    Management van disrupties - Martijn Pater, partner Fronteer Strategy
Kanteling, disruptie, transitie: het zijn verschillende termen die worden gebruikt om aan te geven dat we middenin een periode zitten waarin businessmodellen en systemen structureel moeten veranderen om toekomst-bestendig te zijn. Veel organisaties zijn dan ook op zoek naar een nieuwe manier van innoveren, of, een nieuwe manier van waarde creëren. Door het toepassen van co-creatie kun je succesvolle groeiconcepten op een creatieve manier én versneld ontwikkelen, samen met je klant, partners en medewerkers. Dit nieuwe denken heeft een enorme impact op de 'interne organisatie' van bedrijven en op haar medewerkers. Hoe kun je disruptie het beste managen binnen jouw organisatie?

B.    Workshop verander mee met de wereld om je heen - Harry Starren, voormalig CEO De Baak
Wat betekenen de veranderingen in de overheid en maatschappij voor de gewenste/noodzakelijke ontwikkeling van iedere individu en organisatie?

C.    De deeleconomie van Peerby: Hoe nieuwe ideeën de wereld in sneltreinvaart veranderen - Hugo van der Spek van Peerby
Peerby is een website en een app waarmee je gemakkelijk spullen kunt lenen van je buren. "We brengen lokale overcapaciteit en vraag bij elkaar. Tegelijkertijd is Peerby goed voor je portemonnee, de buurt en de planeet" Waarom bezitten als je ook kunt lenen? Met meer dan 100.000 leden heeft Peerby actieve communities in Nederland, België, Londen, Berlijn en tegenwoordig ook in acht pilot-steden in de VS. Binnen 30 minuten van je huis zijn op dit moment al ruim 4.000 spullen van andere leden te leen. Peerby is een particulier initiatief, maar deelt veel doelen met overheden. Wat kun je van elkaar leren? 

D.    Value chain mapping: huidig proces en verspillingen in kaart brengen - Peter Leijnse en Wouter Welling van Logius (let op: deze training begint al om 09.00 uur en duurt tot 11.00 uur)
Bij de overheid hebben we het vaak over strategisch opereren en het vormen van een visie. Helaas hebben we het hierbij vaak over hoe, waar en wanneer  we iets doen en niet over waarom we iets doen? We noemen strategie cruciaal voor waar we mee bezig zijn, maar als we er mee bezig gaan beperken we ons tot acties en simpele statische weergaves als een SWOT analyse. Value Chain Mapping gaat wél over strategie. Value Chain Mapping gaat over het visueel weergeven van het speelveld van een organisatie, waarbij de focus ligt op waarom we iets doen en welke strategische moves we kunnen maken. Het helpt u te identificeren wat écht belangrijk is voor uw organisatie en uw klant. Daarnaast ziet u in één oogopslag strategische moves gebaseerd op het speelveld waarin u opereert. In deze workshop bieden we een razendsnelle introductie op deze handige denkwijze.

E.    De ambtenaar als sociaal ondernemer - Glenn van den Burg van De Baak
De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Demografische aardverschuivingen, nieuwe technologieën en veranderende verwachtingen maken dat ambtenaren ondernemender moeten worden. Wat zijn de geheimen van ondernemerschap? Hoe wakker je de ondernemende kracht bij jezelf en bij anderen aan? Wat zijn de succesfactoren voor een ondernemende en innovatieve organisatie?
In deze hyperinteractieve workshop deel jij aan de hand van stellingen jouw visie, praktijkvoorbeelden of vraagstukken. De wijsheid van de deelnemers wordt aangevuld door workshopbegeleider Glenn van der Burg met relevant onderzoek, voorbeelden uit de praktijk en een eigenwijze visie. Je verlaat de workshop met nieuwe inspiratie, praktische tips en een grote glimlach.

_______________________________________________________________

Workshopronde 2
11.30 uur – 12.15 uur

A.    Energietransitie: noodzaak én realiteit– Rick Bosman, DRIFT (Dutch Research Institute for Transitions), Erasmus University
Het energiesysteem staat onder druk. Zorgen om klimaatverandering en de carbon bubble, fluctuerende energieprijzen, aardbevingen in Groningen en groeiende achterdocht jegens discutabele regimes leiden tot vragen over de houdbaarheid van het fossiele energiesysteem. Ondertussen vliegt de ene na de andere collectieve inkoopactie voor zonnepanelen je om de oren, springen lokale energie-coöperaties als paddenstoelen uit de grond en worden hele wijken energieneutraal. Samen met snelle technologische ontwikkelingen in duurzame energie en slimme technologie wordt er gebouwd aan een duurzamer en decentraler energiesysteem. Tegelijkertijd bedraagt het aandeel duurzame energie in ons land nog maar 4% en lijkt een consistente en breedgedragen visie op een duurzaam en slim energiesysteem vooralsnog te ontbreken. Het onlangs gesloten energieakkoord biedt maar ten dele een antwoord. In de sessie proberen we gezamenlijk meer grip te krijgen op de energietransitie en de rol die verschillende partijen daarin spelen.

B.    Digitaal bouwen aan klantrelaties - Wouter Noordink, directeur Vormvrij
Vanaf eind jaren negentig heeft er zich in rap tempo een opvallende overgang voltrokken. Het ontwikkelen en verkopen van producten en fysieke goederen alleen bleek niet langer houdbaar. De focus van organisaties verplaatste zich in de afgelopen jaren razendsnel naar dienstverlening. Met name door de opkomst van het internet is het service denken groot geworden. Vooral in dienstenland Nederland was en is ’servicegerichtheid' het toverwoord. Een merk als Nespresso is een mooi voorbeeld van een geslaagde service formule. En ook binnen de overheid en gemeenten is er veel gedaan om de dienstverlening aan de burgers sterk te verbeteren.

Nu en in de komende jaren dient de volgende transitie zich echter alweer aan: van servicegericht naar klantgericht denken en doen. Producten en diensten staan niet langer centraal, maar mensen zijn (weer) het middelpunt. Het gaat nu en straks veel meer over het opbouwen van relaties met klanten. En hoe commerciële organisaties en overheden die relaties en het contact met hun klanten willen gaan invullen. Deze aspecten vormen de nieuwe focuspunten bij het ontwikkelen van de producten en diensten van de toekomst.

Knab is een prachtig voorbeeld van een organisatie die vol inzet op het aangaan en opbouwen van relaties met haar klanten. Deze jonge online bank heeft het bankieren omgedraaid en helpt mensen zo veel mogelijk uit hun geld te halen. Een ander goed voorbeeld is giffgaff. Deze Engelse telecom provider draait volledig op haar community. Giffgaff klanten participeren actief in de bedrijfsvoering en helpen elkaar met het oplossen van problemen via een online forum. Maar hoe werkt klantgericht denken en doen nu precies voor de overheid? Hoe kunnen overheden relaties opbouwen met hun klanten en wat levert het hen op?

C.    Ontsluiten van data via apps, best practices: HR app, Buurt update App, werken met API’s - Pieter Kalkdijk, Ben Schuttenbeld, Jacob van der Vis en Perry Smit van de Kamer van Koophandel
Enkele projectleiders van de KvK vertellen tijdens deze workshop over de app, API of andere digitale dienstverlening die zij voor ondernemers hebben ontwikkeld. Onder andere:
De KvK App Volg je buurt geeft ondernemers een seintje met veranderingen in je omgeving, zoals een nieuw bedrijf, een fusie, een faillissement, een nieuwe directie of informatie over een bouwvergunning of verandering in het bestemmingsplan.
Kvk gaat API’s (Application Programming Interface) ontwikkelen met gegevens uit het Handelsregister, zodat deze heel gemakkelijk kunnen worden ingevoegd in andere websites, apps en systemen. Hiermee worden drie doelgroepen bereikt die hiermee diensten voor ondernemers kunnen ontwikkelen, namelijk softwareontwikkelaars, resellers van gegevensdiensten en kleine ondernemers of studenten die zelf apps ontwikkelen.

D.    Samenwerken met mensen van andere organisaties, onmogelijk of goed te doen? - Katinka Bergema, onderzoeker TU Delft
De diensten en producten die tegenwoordig worden ontwikkeld zijn ingewikkelder en complexer en kunnen hierdoor niet meer door één organisatie alleen ontwikkeld worden: mensen van verschillende organisaties zullen moeten samenwerken. Waar samenwerken binnen een organisatie al ingewikkeld kan zijn, wordt samenwerken met mensen van andere organisaties nog complexer. Mensen spreken andere ‘talen', hebben andere manieren van werken, andere processen en andere belangen.
Katinka Bergema heeft vijf jaar onderzoek gedaan naar dit soort samenwerking in Nederlandse bedrijven en promoveert hier binnenkort op aan de TU Delft. Daarnaast geeft zij workshops en advies op dit gebied. Aan de hand van de Senseo case, waarin mensen van Philips en Douwe Egberts samen een product hebben ontwikkeld legt zij u uit welke problemen u kan gaan tegenkomen in dit soort complexe samenwerkingen. Daarnaast gaat zij u vertellen hoe u met deze problemen om kunt gaan om de samenwerking te laten slagen.

E.    De ambtenaar als sociaal ondernemer - Glenn van den Burg van De Baak
De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Demografische aardverschuivingen, nieuwe technologieën en veranderende verwachtingen maken dat ambtenaren ondernemender moeten worden. Wat zijn de geheimen van ondernemerschap? Hoe wakker je de ondernemende kracht bij jezelf en bij anderen aan? Wat zijn de succesfactoren voor een ondernemende en innovatieve organisatie?
In deze hyperinteractieve workshop deel jij aan de hand van stellingen jouw visie, praktijkvoorbeelden of vraagstukken. De wijsheid van de deelnemers wordt aangevuld door workshopbegeleider Glenn van der Burg met relevant onderzoek, voorbeelden uit de praktijk en een eigenwijze visie. Je verlaat de workshop met nieuwe inspiratie, praktische tips en een grote glimlach.

_______________________________________________________________

Trainingen middag
Let op: bij deelname aan deze training kunt u geen workshops in ronde 3, 4 en 5 volgen. 

A. Storytelling - Glenn van der Burg van De Baak
Net zo belangrijk als een goed product of dienst is een goed verhaal. Je wilt dat je doelen meer zijn dan woorden, dat ze inspirerend en richtinggevend zijn voor je medewerkers, en aantrekkelijk voor je klanten. In deze workshop leer je jouw doelen zo te verwoorden dat klanten, medewerkers en andere belanghebbenden er onderdeel van willen zijn. Je start met een brede blik op de waarde die je levert en de waarden waar je voor staat. Vervolgens vertaal je dit razendsnel naar de woorden die je zullen helpen met interne en externe profilering.

B. Disney rooms
Methode voor innovatie en creativiteit - Luuk Willems van De Baak
Walt Disney bedacht een snelle en zeer effectieve methode om ongelimiteerde creativiteit om te zetten tot uitvoerbare plannen; De Disney Rooms. In deze workshop wordt je uitgenodigd een vraagstuk uit jouw werk in te brengen. Via de verschillende stappen van de Disney Rooms wordt je door een proces geleid waarin de meest wilde creatieve ideeën over jouw vraag leiden tot een antwoord op maat, waar je direct mee aan de slag kunt. De methode is eenvoudig van opzet zodat je behalve een concreet idee ook met een werkwijze naar huis gaat waarmee je creatieve ideeën van medewerkers omzet in direct haalbare plannen.

______________________________________________________________

Workshopronde 3
13.00 uur – 13.45 uur

A.    Smart government: wat is impact van technologie op rollen en verantwoordelijkheden in onze maatschappij? - Evert-Jan Mulder, Principal Consultant bij PBLQ
Alles is tegenwoordig “smart”, van telefoon tot auto, van bril tot babyspeen. Het Internet of Things komt eraan en zal ook de overheid niet onberoerd laten. Sterker nog, grote steden zijn al hard bezig om Smart Cities te worden, vooral op terreinen als mobiliteit, duurzaamheid en leefbaarheid. Het nationale beleid was, de afgelopen twintig jaar, geheel gericht op de realisatie van digitale dienstverlening. De vraag is of het niet tijd wordt de aandacht te verschuiven van de digitale naar de slimme overheid. In deze sessie wordt ingegaan op de nieuwe uitdaging die smart technologie biedt voor de overheid. Welke kansen biedt het voor beter beleid voor de samenleving? Wat betekent het voor het functioneren van de overheid zelf. En, last but not least, wat zijn de mogelijke downsides?

B. Expertteams als instrument van beleid en kennisoverdracht - Joop Quist, projectleider Expertteam Eigenbouw bij MinBZK W&B
In de afgelopen jaren heeft het rijk op diverse terreinen verantwoordelijkheden en budgetten overgedragen aan andere bestuurslagen, met name aan gemeenten. Onder meer op de terreinen  van wonen en bouwen, zorg en onderwijs. Overdracht van verantwoordelijkheden betekent dat het rijk voor het halen van landelijke doelstellingen in een aantal gevallen afhankelijk is van de inzet van andere bestuurslagen. Uiteraard kan het rijk ook zelf een bijdrage leveren aan het halen van die gedecentraliseerde doelstellingen. Die bijdrage kan bestaan uit het beschikbaar stellen van budgetten. Maar zij kan ook tot uiting komen door gemeenten, anders dan in financiële zin, hulp en ondersteuning te bieden. Door zaken te faciliteren en te vergemakkelijken. Een van de middelen die het rijk daarbij kan inzetten is de inzet van expertteams. Door de directie Bouwen van BZK zijn in de afgelopen jaren goede ervaringen met expertteams opgedaan. Het gaat hierbij om de expertteams Eigenbouw, Kantorentransformatie en het recente team Versnellen. Dit laatste team helpt gemeenten efficiënter om te gaan met rijksregels en met het terugdringen van gemeentelijke regeldruk op het gebied van wonen en bouwen.
Vertrekpunt voor de workshop Werken met Expertteams is het terrein van wonen en bouwen, maar daarnaast zal in breder perspectief worden ingegaan op de vraag, in welke gevallen de inzet van expertteams handig is en wanneer niet. Ook zal ook worden ingegaan op de vraag hoe de rijksoverheid binnen die teams samen kan optrekken met gemeenten, waarbij het uitgangspunt is: ‘voor gemeenten, door gemeenten’. Met andere woorden: de ene gemeente helpt de andere.
Daarnaast zal worden ingegaan op de feitelijke organisatie rond expertteams, do’s and dont’s. Afgesloten wordt met een aantal praktische tips op het terrein van PR, het voorkómen van concurrentievervalsing en ondersteuning door een goede backoffice. 

D.    Modernisering tenaamstelling Voertuigen; samenwerkende overheden loont. – Ronald Groenewoud en Edou Ritsma van de Kamer van Koophandel en Marc Evers van de RDW
Presentatie zal gaan over de samenwerking tussen RDW en KvK; digitalisering van het tenaamstellingsproces waardoor de ondernemer zijn/haar administratieve lasten ziet dalen.
Hoe vervult de KvK haar rol als digitale dienstverlener? Ondernemers vragen net als burgers goede dienstverlening, meerwaarde en flexibiliteit van de overheid. In deze workshop toont de KvK initiatieven, producten e.d. die in cocreatie met verschillende andere overheidsorganisaties zoals RDW worden ontwikkeld.

E.    Workshop 3D printen – RDM Makerspace
Tijdens deze workshop leer je een 3D CAD bestand te ontwerpen aan de hand van het programma Tinkercad op de computer. Dit bestand wordt vervolgens omgevormd tot een printbestand, zodat de 3D printer het ontwerp kan uitprinten.
In de workshop wordt uitgelegd hoe de software en de 3D printer werkt en hoe je met de juiste instellingen een optimaal printresultaat zal bereiken. Uiteindelijk zal je je eigen ontwerp uitprinten.
De workshop wordt afgesloten met een presentatie. Hierin zullen verschillende inspirerende 3D printprojecten de revue passeren.

F.    Forensisch Spel/ CSI Serious Game - Nederlands Forensisch Instituut
Speel het Forensisch Spel waarmee hulpverleners getraind worden om forensische sporen te herkennen en verzamelen op een "plaats delict". Sporen worden vaak onbedoeld vernietigd. Door opleiding en samenwerking kunnen de juiste sporen worden veilig gesteld en verzameld. Daardoor worden meer cases worden opgelost.
________________________________________________________

Workshopronde 4
13.45 uur – 14.30 uur

A. Trending topics in innovatie - Marianne Herbert, trendwatcher bij CGI Nederland
Marianne bespreekt relevante en impactvolle technologische trends (crowds, clouds, consumerization, met daarin aandacht voor drones, wearables en ibeacons en sensorische detectiemechanismen). 

- Wat brengen die trends ons? (o.a. big data, open data, microservices, actuators). 

- Voor welke uitdagingen komen we daardoor te staan? (incl. privacy, security, tm devops, kanban en ‘digital enablement’). 

- Hoe deze kansen en uitdagingen het hoofd te bieden: de ‘intelligente organisatie’, incl aansprekende voorbeelden van organisaties die dat dankzij visie en slimme toepassingen gelukt is. 

- De toekomst: de ‘sensing society’. 

B. Een frisse overheid? - Eva de Veth, Fianne Smith en Lisette van der Kraan van JongLogius
“Ze is de grootste uitvinder in de geschiedenis van de mensheid. Ze heeft meer patenten op haar naam dan wie ook. Ze publiceert in de meest vooraanstaande tijdschriften en staat bovenaan alle academische ranglijstjes. Ze is een grotere nerd dan Bill Gates, Steve Jobs en Mark Zuckerberg bij elkaar. Sterker nog, ze heeft aan de basis gestaan van vrijwel alle doorbraaktechnologieën die de wereld op zijn kop hebben gezet in de afgelopen honderd jaar.

Het enige wat ze mist, is een beetje erkenning.

Haar naam?

De overheid. (bron: de Correspondent)”

Nederland vergrijst en de overheid heeft binnen nu en een aantal jaar een flinke behoefte aan een nieuwe generatie ambtenaren. Maar hoe overtuigen we deze groep van het feit dat de overheid een innovatieve en interessante werkgever is en op welke manier halen we ze binnen?

Wat maakt het werk van jou en jouw collega’s uitdagend en hoe geef je dit door aan de opkomende generatie? JongLogius, jongerenvereniging van Logius, denkt in deze brainstormsessie graag samen met jou na over de invulling van een simulatieweek waarin studenten en pas afgestudeerden meegenomen worden in de complexiteit en uitdagendheid die in het speelveld van de overheid te pas komt. Want hoe ziet het werk van een ambtenaar er nu echt uit? Op welke manier vertaalt beleid zich door naar uitvoering?

In deze brainstormsessie denken we gezamenlijk na over hoe zo’n simulatieweek eruit moet komen te zien. Met welke voorbeelden en casussen maken we deze belangrijke doelgroep enthousiast? Wat kunnen zij bijdragen aan de ontwikkeling van de overheid en op welke manier laten wij dat hen zien? Ben je benieuwd naar wat deze simulatieweek globaal kan inhouden, heb je een gezonde dosis inlevingsvermogen en creativiteit in je en denk je graag mee over hoe zo’n week tot stand kan komen? Bezoek deze sessie dan zeker!


D. Werken met Beleidslab: scrummen voor beleidsontwikkeling - Jos Verlinden en Josien Kuiper van MinBZK W&B
In 2014 is binnen DGWB van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestart met de beleidslabmethode, een andere methode om met beleidsvragen om te gaan. De beleidslabmethode is bottom-up. Maatschappelijke uitdagingen vormen het startpunt. De methode richt zich met name op twee pijlers. Ten eerste het inleven in de belevingswereld van de ‘beleidsklant’ en vanuit dat perspectief zoeken naar de meest effectieve oplossing. Illustratief is een uitspraak van Henry Ford: “Als ik mijn klanten had gevraagd wat ze wilden, hadden ze een sneller paard gewild.” De tweede pijler is het Prototypen: dit is om in een zo vroeg mogelijk stadium prototypes van oplossingen, bijvoorbeeld een echte brief / maquette / enz., voor te leggen aan de direct betrokken partijen in het veld om snel helder te krijgen hoe de oplossingen verder geoptimaliseerd kunnen worden. De burgers, bedrijven, corporaties enzovoorts kunnen direct zelf meepraten over de vormgeving van de oplossing. De workshop wordt gegeven door Josien Kuiper en Jos Verlinden. Kuiper is op dit moment trekker van een project waarin deze methode wordt toegepast. Verlinden stond in 2014 mede aan de wieg van de ontwikkeling en eerste experiment. Zij vertellen vanuit hun praktijkervaringen wat beleidslab voor hen oplevert in vergelijking met de huidige beleidspraktijk. Enkele ervaringen uit 2014 zijn:
- Zelf praten met de partijen in het veld levert veel op: kennis verdiept en verbreedt zich.
- Het betrekken van experts uit andere disciplines en sectoren leidt tot nieuwe oplossingen.
- Betrokkenen reageren enthousiast dat het ministerie op deze manier te werk gaat.
Met de workshop willen we de deelnemers vooral inspiratie geven om in hun dagelijkse beleidswerk zoveel mogelijk uit te gaan van de belevingswereld van de beleidsklant en te werken aan oplossingen die met de hen zijn ontwikkeld. Beleidslab geeft de hulpmiddelen om beleid op deze manier vorm te geven.

E.    Workshop 3D printen – RDM Makerspace
Tijdens deze workshop leer je een 3D CAD bestand te ontwerpen aan de hand van het programma Tinkercad op de computer. Dit bestand wordt vervolgens omgevormd tot een printbestand, zodat de 3D printer het ontwerp kan uitprinten.
In de workshop wordt uitgelegd hoe de software en de 3D printer werkt en hoe je met de juiste instellingen een optimaal printresultaat zal bereiken. Uiteindelijk zal je je eigen ontwerp uitprinten.
De workshop wordt afgesloten met een presentatie. Hierin zullen verschillende inspirerende 3D printprojecten de revue passeren.

_______________________________________________________________

Workshopronde 5
15.00 uur – 15.45 uur

A.    Ketensamenwerkingthe system fights back - Steven Luitjens, directeur van Logius
Wat heeft voetbal te maken met ketensamenwerking? En onder welke voorwaarden kan een ketensamenwerking pas écht goed werken? Je komt het te weten tijdens de sessie ‘The system fights back’, onder leiding van Steven Luitjens, directeur Logius. Om haar dienstverlening optimaal aan te bieden, heeft Logius in de dagelijkse praktijk continu te maken met ketenpartners. Dit vergt een groot vertrouwen. Aan de hand van aansprekende voorbeelden en ervaringen toont Steven je de meerwaarde die ketensamenwerking organisaties brengt en wat nodig is om het te borgen.

B.    Inspiratie en lessen uit werken binnen én buiten de overheid - Harald Tepper, Afdelingshoofd Humane Biologische Sporen bij het Nederlands Forensisch Instituut
Voordat Harald de leiding kreeg over het team dat onder meer bijdraagt aan de identificatie van de slachtoffers van MH17, werkte hij verscheidene jaren in het bedrijfsleven, in de wetenschap en als bestuurder van een non-profit organisatie. Ogenschijnlijk branches en functies die weinig met elkaar gemeen hebben, maar dat lijkt maar zo. Harald kan als geen ander vertellen hoe deze verschillende gezichtspunten hebben bijgedragen aan zijn ontwikkeling als professional en waarom het voor iedereen goed is om een breed carrièrepad te kiezen. Niet alleen binnen, maar deels ook buiten de overheid.

D.    Werkvloer yoga - Anne Roffel, iMoves
Kom deze intensieve dag afsluiten met een heerlijke ontnuchterende en ontspannende yogaworkshop met Anne Roffel. Tijdens deze workshop ga je aan de slag met praktische oefeningen en tips die je op de werkvloer kunt toepassen. Je gaat aan den lijve ondervinden in hoeverre je lijf en ademhaling van invloed zijn op hoe je je voelt. Hoe je je voelt heeft effect op hoe je denkt en heeft daarmee ook weer effect op oa je communicatie. Anne Roffel geeft ruim 10 jaar yogalessen aan bedrijven, op evenementen (Happinez Festival e.a.) en ze heeft haar eigen yogastudio in Den Haag www.imoves.nl.

E.    Workshop 3D printen – RDM Makerspace
Tijdens deze workshop leer je een 3D CAD bestand te ontwerpen aan de hand van het programma Tinkercad op de computer. Dit bestand wordt vervolgens omgevormd tot een printbestand, zodat de 3D printer het ontwerp kan uitprinten.
In de workshop wordt uitgelegd hoe de software en de 3D printer werkt en hoe je met de juiste instellingen een optimaal printresultaat zal bereiken. Uiteindelijk zal je je eigen ontwerp uitprinten.
De workshop wordt afgesloten met een presentatie. Hierin zullen verschillende inspirerende 3D printprojecten de revue passeren.

_______________________________________________________________

Plenair programma middag
15:45-17:00 uur

Presteren onder iedere omstandigheid - Lex Schoenmaker, Voetbalicoon en Technisch adviseur ADO Den haag
Lex Schoenmaker heeft als voetballer en trainer jarenlange ervaring in het presteren met een teams op Europees topniveau. Wat maakt een winnend team? Hoe kun je ondanks enorme prestatiedruk en verschillende belangen optimaal presteren? Hoe ver ga je om fans/publiek tevreden te houden?

 

Leiderschap, samenwerking en creativiteit in het publieke domein - Ralph van Hessen
Ralph van Hessen doet samen met alle deelnemers een wrap-up om alle lessen en inspiratie van de dag te laten bezinken. Wat ga je morgen anders doen? Volgende week? Volgende maand? Hoe kun je meer met elkaar samen werken en elkaars creativiteit stimuleren?

avg en evenementen
 avg en evenementen