Samenwerking Dutch Power & Missing Chapter Foundation

Tijdens het congres van 11 april werd de samenwerking tussen Dutch Power en Missing Chapter Foundation (MCF) aangekondigd. Tijdens de participantenbijeenkomst van 7 november werd de precieze invulling ervan nader toegelicht.

Achtergrond van de samenwerking
MCF is een ANBI-stichting die in 2010 van start ging op initiatief van Laurentien van Oranje. MCF gelooft in de waardevolle denkkracht van kinderen en jongeren en brengt daarom een gelijkwaardige dialoog tot stand tussen kinderen en besluitvormers in de publieke en private sector. De onbevangen vragen, verfrissende meningen en verrassende ideeën werken inspirerend, zowel voor de organisaties als voor de kinderen. Zo stimuleert MCF ook betrokkenheid van de consumenten, werknemers en leiders van de toekomst.

De energiesector is in beweging en staat de komende jaren voor grote uitdagingen; aan de ene kant zijn er ambitieuze doelstellingen over de rol van de energiesector in de maatschappij en aan de andere kant loopt de komende jaren het tekort aan goed geschoolde technici op. Met de samenwerking tussen Dutch Power en MCF willen wij nieuwe inzichten creëren op deze en andere sector-brede dilemma’s.

Invulling van de samenwerking
In gesprek met
Topbesluitvormers binnen drie Dutch Power bedrijven gaan in gesprek met kinderen over dilemma’s in de energiesector. Doel is om een frisse blik te krijgen vanuit de kinderen en zo toekomstige consumenten en potentiële werknemers betrekken in de besluitvorming van vandaag.

Kinderen voor Energie
MCF geeft een workshop en ontwikkelt een handleiding om de impact van gastlessen door vertegenwoordigers van Dutch Power bedrijven te vergroten. MCF hanteert hiervoor de ‘Leren, Dialoog, Actie’ aanpak, waarbij kennis wordt gekoppeld aan dialoog thuis met de ouders, als basis voor duurzaam gedrag.

Energie door Kinderen
MCF gaat in gesprek met kinderen en bundelen hun perspectieven en ideeën over dilemma’s die nu en in de toekomst in de sector spelen. Dit zullen in een bescheiden publicatie worden gebundeld.

MCF wil zoveel mogelijk op relevante initiatieven verder bouwen, met name in relatie tot het onderwijs / het betrekken van jonge stakeholders. Doel is om deze initiatieven te verdiepen en hun impact te vergroten.