Young Cigré Kick Off middag

Minisymposium op 22 mei 2014

Hartelijk welkom op de Young Cigré Kick Off middag website.

De Young Cigré Kick Off middag is de eerste bijeenkomst voor Young Cigré leden en zal uit twee delen bestaan: Het eerste deel staat in het teken van kennismaking met elkaar, kennismaking met Cigré en natuurlijk met Young Cigré zelf. Het tweede deel van de middag bestaat uit presentaties van een aantal Nederlandse Cigré experts. Zij zullen inzicht geven in, en vertellen over:

  1. Zichzelf: Carrière verloop, rol Cigré, bijdrage hierin en eigen ontwikkeling
  2. De toekomstige uitdagingen in het eigen werkgebied van de spreker
  3. De toekomstige uitdagingen volgens de spreker in algemeze zin voor de energiesector
  4. De rol van Cigré. Hoe draagt het kennisinstituut Cigré bij aan oplossingrichtingen, nu en in de toekomst?

Vanzelfsprekend zal er voldoende gelegenheid zijn voor (spontane) discussie en het stellen van vragen.

Er is allerhande praktische informatie beschikbaar op deze website. U kunt zich aanmelden, de uitnodiging of deelnemersinformatie bekijken en routeinformatie inzien.

Gebruik het menu links voor deze functionaliteiten.

Met vriendelijke groet,

Het Young Cigré bestuur

inschrijfformulier maken
 inschrijfformulier maken