Sprekers

Roald de Graaff
Roald is a senior transmission and distribution specialist with over sixteen years of consulting and engineering experience. He has a broad experience in power systems, ranging from EMC and power quality studies to network studies including distributed generation and power electronics devices.
He worked in a broad variety of projects, both for clients in industry and public electricity network operators, and in academic research. Currently his focus is on HVDC and FACTS and their AC network interaction.
He performed his PhD research with Eindhoven University of Technology, the Netherlands, on power electronics applications in distribution networks.
Roald is a member of IEEE, member of the CIGRE working group B4.64 "Impact of AC System Characteristics on the Performance of HVDC schemes" and the chairman of the Dutch standardization committee on Power Electronics NEC22.

Pieter Schavemaker
Dr.ir. Pieter Schavemaker werkt als Principal Consultant bij E-Bridge Consulting B.V., en is 20 jaar werkzaam in de energiesector. Pieter heeft hiervoor onder andere gewerkt als universitair docent Elektriciteitsvoorziening aan de TU Delft, als application engineer bij ABB, als senior advisor system management bij Tennet TSO, en als management consultant.

In de afgelopen jaren was Pieter intensief betrokken in het internationale werk op het grensvlak van system operations en de elektriciteitsmarkt, en vervulde diverse voorzitterschappen van internationale werkgroepen. Pieter is één van de grondleggers van de CWE Flow-Based Market Coupling die nu geïmplementeerd wordt.

Pieter heeft een MSc. en Ph.D. in Elektriciteitsvoorziening van de TU Delft, en behaalde ook daar zijn didactische kwalificatie voor universitair onderwijs. Pieter is een gecertificeerd PRINCE2® Practitioner. Pieter Schavemaker is auteur van het boek ‘Electrical Power System Essentials’, dat is uitgegeven bij John Wiley & Sons.

Martin Michiels
Martin studeerde in 1973 af aan de HTS in Haarlem richting energietechniek. Aansluitend is hij een loopbaan begonnen in de verkoop bij AEG.
De eerste jaren behartiging van meet en vermogenstransformatoren, daarna is hij verantwoordelijk geworden voor de groep beveiliging en automatisering.
Vooral op het gebied van opleiding en instructie heeft hij zijn sporen verdiend.
Het beschikbaar komen van de micro processor was de aanleiding om, samen met de klanten, zich te richten op het invoeren van de deze nieuwe technieken.
In 1996 na de overname van AEG door ALSTOM is hij ook verantwoordelijk geworden voor netwerk-managements systemen. Martin is lid van het Nationaal Comité Cigré B5.
Momenteel vervult hij de functie van Account manager Utilities en daarnaast geeft hij nog met veel plezier les in beveiligings techniek bij de PAO organisatie.

Maarten van Riet
Ir. Maarten van Riet
Senior consultant Liandon onderdeel van Alliander

Studeerde in 1979 af aan de Technische Universiteit Eindhoven.
Hij is bij liandon ongeveer 33 jaar actief als innovator in de energietechniek. Hij is vooral bekend geworden door de vele proeven die hij op een praktische wijze in het hoogspanningsnet zelf uitvoerde. Het promotie werk van Jeroen van Waes op het gebied van aarding is daar een voorbeeld van. Deze directe proeven hebben vele nieuwe inzichten gegeven. Deze nieuwe inzichten maakten het mogelijk forse financiële besparingen in de elektriciteitsnetten door te voeren bij gelijkblijvende of hogere kwaliteit. Door het elektrotechnische energie wereldje in Nederland werden de proeven vaak wat hoofdschuddend gevolgd. In de wandelgangen kreeg hij daardoor de geuzen titel “De kamikaze piloot van Arnhem”.

Voor het vak is hij altijd actief geweest in de Cired en Cigré wereld. In 2007 kreeg hij de Dutch Power Award uitgereikt voor al zijn inspiraties en innovaties op het gebied van energietechniek. Aarding en technische automatisering vormen de rode draad in zijn werk. Nut en eenvoud is zijn slogan. Altijd op zoek naar eenvoudige slimme oplossingen. De ontwikkeling van de Horstmann storingsverklikker in de Magnefix MF en MD kappen en de ontwikkeling van de voltstick om op middenspanningsniveau de spanningsloosheid aan te tonen zijn daar sprekende voorbeelden van. Daarnaast geniet hij in de energie wereld bekendheid als stand-up comedian “Tinus de stroomboer”. Hij is lid van het energie cabaret “Cabarnet” (www.cabarnet.nl).

Na verschillende teleurstellingen met grote bedrijven als ABB en GE om samen te innoveren, begon hij in 2003 samen met Locamation de ontwikkeling van de SASensor®. Het is een geheel nieuwe benadering voor de automatisering van zowel de besturing en de beveiliging. Alle real-time waarden van zowel de 50 Hz als ook de transiënte waarden van de stromen en spanningen worden geregistreerd en gebruikt voor o.a. de foutplaatslokalisatie. Natuurlijk is het systeem tevens geschikt voor het vastleggen van de online diagnostieken van belangrijke assets. Na splitsing van Nuon nam het netwerkbedrijf Alliander in 2010 de beslissing om de SASensor® in al hun 400 onderstations uit te rollen. De laatste drie jaren ontwikkelde zijn team het IHS; het Intelligent Home System. Een product dat het mogelijk maakt dat huiseigenaren zelf hun energie stromen op 5 minuten waarden registreren en vastleggen en daarmee kunnen gaan handelen in coöperaties. Thans wordt dit product door een separate BV van Alliander MPARE ( http://www.mpare.nl ) in de markt gezet.

Wim Boone
Willem Boone behaalde zijn Masters Degree in Electrical Engineering aan de Technische Universiteit Delft in Nederland en heeft meer dan veertig jaar ervaring bij KEMA op het gebied van ondergrondse Electrical Power Transmission and Distribution. De heer Boone wordt wereldwijd erkend als een internationaal expert in stroomkabels, en hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van testmethoden en bijbehorende internationale normen voor de elektrische kabel industrie. Hij werkt nu als een internationale senior consultant op het gebied van stroomkabels, voor zowel land als onderzeese toepassingen .

Hij is een actief lid van de technische commissie Internationale Elektrotechnische TC 20 voor inmiddels 20 jaar. Daarnaast is hij actief binnen CIGRE Studiecommissie B1 voor meer dan 30 jaar. Momenteel is hij lid van de CIGRE SC B1 Strategic Advisory Group en de CIGRE SC B1 Tutorial Advisory Group. Tenslotte hij zich actief in voor in the Insulated Conductors Committee in IEEE als chairman of the Advisory Committee en als chairman voor de Transnational Lunch Committee. Hij ontving diverse prijzen, waaronder de CIGRE Technisch Comite Award 1999, de NEC Award 2000 en de prestigieuze IEEE Herman Halperin Award in 2014.

Auke Wiersma
• 1972 diploma TH Delft, elektrotechniek/energietechniek
• 1972 – 1974 reserve officier KM, docent Koninklijk Instituut voor de Marine, Den Helder
• 1974 – 1979 groepsleider ontwikkeling Hoogspannings Research Laboratorium NKF Delft
• 1979 – 1999 manager Transportnetten PUEM, REMU Utrecht
• 1996 – 2002 NL-lid CIGRE SC 23 (B3) ‘Substations’
• 1999 – 2004 directeur ENBU (netbeheerder Utrecht)
• 2002 – 2008 voorzitter CIGRE SC B3
• 2004 – 2012 senior consultant ENECO Netbeheer / Stedin
• 2012 pensioen

Ravish P.Y. Mehairjan
Ravish is geboren in Paramaribo, Suriname. Hij studeerde in 2008 af aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname met Cum Laude voor zijn Bachelor of Science in Electrical Power Engineering.
Hij zette zijn studie voort in Delft waar hij in 2010 Cum Laude afstudeerde aan de Technische Universiteit Delft voor zijn Master of Science in Electrical Power Engineering met een specialisatie in High Voltage Technology & Asset Management. Zijn afstudeer onderwerp was uitgevoerd in samenwerking met Stedin B.V. In 2011 trad hij als part-time asset management en netcoördinatie specialist in dienst bij Stedin B.V. De andere helft van zijn tijd besteedt hij, namens Stedin, aan een promotie onderzoek aan de Technische Universiteit Delft op de afdeling Intelligent Electrical Power Grids (high voltage and asset management). In 2010 werd Ravish betrokken in CIGRE en is sinds die tijd aangehaakt gebleven. Momenteel is hij lid van CIGRE werkgroep B3.06, B3.34 en is hij secretaris van werkgroep D1.39. In zijn dagelijkse werk bij Stedin en voor zijn promotie onderzoek houdt hij zich bezig met het bestuderen en toepassen van strategieën en tools voor risico gebaseerd onderhoud, reliability centered maintenance, condition monitoring, statistical life data analysis en asset management. Ravish is 27 jaar oud en staat, mede dankzij Stedin en TU Delft, in de top 100 Best Young Professionals 2014 van Memory Magazine.

Evita Parabirsing
Evita Parabirsing studeerde in juli 2008 af aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname voor haar B.Sc in Electrical Power Engineering. Daarna ging ze verder aan de Technische Universiteit Delft, waar ze in november 2010 afstudeerde voor haar M.Sc in Electrical Power Engineering.
Vanaf februari 2011 tot november 2013 werkte ze als specialist Asset Management bij Stedin netbeheer, waar ze distributienetstudies uitvoerde voor toekomstplanningen, vervangingen, uitbreidingen, grootverbruikersaansluitingen, kortsluitvastheid van installaties, risicoanalyses ter reductie van verbruikersminuten en vooral het beveiligen van netwerk. In november 2013 begon ze bij TenneT TSO, waar ze nog steeds werkzaam is als Technoloog beveiligingen, en hier is zij verantwoordelijk voor de specificaties, het technisch beleid, de kennisdrager, de netwerkstudies en engineering van de beveiligingen voor het hoogspanningsnet (110 kV en hoger) in Nederland.

Gedurende haar carrière als young professional is Evita sinds juli 2011 actief binnen de Cigre als nationaal studie-comité lid van de studiegroep B5 Beveiliging en Automatisering. Om de positieve ervaringen hieruit te kunnen delen met andere young professionals, werd zij in augustus 2013 bestuurslid van Young Cigre NL."

eventregistratie
 eventregistratie