Partners van Zaai

Zaai is een samenwerking van de Gemeente Amstelveen, Gemeente Aalsmeer, Rabobank, Ondernemersverenging Amstelveen en InMovement. Hieronder een beschrijving van de core-business van de partners en hun bijdrage aan Zaai.

 

Gemeente Amstelveen en Gemeente Aalsmeer

De gemeentebesturen van Amstelveen en Aalsmeer willen hun lokale economische klimaat versterken en ondernemers kansen geven te ondernemen. Beide gemeenten zetten zich daarom de komende periode in om het vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven en de ontwikkelingsmogelijkheden voor bestaande ondernemingen in beide gemeenten verder te verbeteren. Een belangrijke doelstelling hierbij is om succesvolle startende ondernemingen naar beide gemeenten te trekken en te behouden.

Amstelveen en Aalsmeer onderkennen het belang van startende ondernemingen voor de economische ontwikkeling van de gemeenten. Beide gemeentebesturen willen dan ook het startende ondernemerschap waar mogelijk stimuleren én faciliteren. Om startende ondernemers een extra duwtje in de rug te geven zijn Amstelveen en Aalsmeer twee jaar geleden gestart met het project Zaai. Zaai is bedoeld om startende ondernemers, groeiende ondernemers en zelfstandig professionals te helpen om zo gezond mogelijk te groeien. De gemeente Amstelveen is mede-initiator van het project en het project wordt tot op heden grotendeels door de gemeente gefinancierd en gefaciliteerd. Door middel van dit intensieve coachings- en netwerkproject wordt startende ondernemers een mooie kans geboden om hun business een boost te geven. Hierdoor wordt het economische klimaat in beide gemeenten versterkt.

 

Rabobank

De Rabobank Groep is een in Nederland gewortelde internationale financiële dienstverlener met een coöperatieve grondslag. We zijn actief op het gebied van bankieren, vermogensbeheer, leasing, verzekeren en vastgoed. In Nederland ligt de nadruk op brede financiële dienstverlening. Internationaal richten we ons vooral op de food- en agribusiness. Met elkaar maken we klanten en hun omgeving sterker. Want we zijn er in de eerste plaats om bij te dragen aan de ambities van onze klanten. En dat kunnen we alleen doen als we ook oog hebben voor de omgeving van onze klanten. Dit betekent dat we samen moeten werken. In woonomgevingen, in netwerken, in sectoren, in ketens, overal waar mensen elkaar kunnen versterken. Dus ook bij Zaai.

Binnen Zaai is adviseur Manuel Rigatti ons aanspreekpunt. Je vindt hem in Nest op de 10e verdieping aan de westkant, in het hart van Zaai. Manuel is bereikbaar per e-mail (m.j.rigatti@amstelenvecht.rabobank.nl) en telefonisch via (06) 22 88 04 67 of (020) 454 8200.

Alle informatie over zakelijk bankieren bij Rabobank vind je op www.rabobank.nl/bedrijven.

 

Ondernemersvereniging Amstelveen

Wij zijn een actieve, professionele vereniging met een zeer divers ledenbestand van meer dan 250 bedrijven uit Amstelveen en omstreken. In 2015 vieren wij ons 25 jarig lustrum. Onder het motto ‘Samen meer Kansen’ zetten wij ons actief in om onze leden met elkaar en met Amstelveen te verbinden. Zo organiseren wij meer dan 40 netwerkbijeenkomsten per jaar, zijn wij actief op social media en zijn wij betrokken bij de gemeente en lokale problematiek. Ons partnership met VNO NCW Metropool Amsterdam, de Amsterdam Economic Board en samenwerking met de Vereniging Amsterdam-Zuidoost VAZO en andere verenigingen in de regio biedt onze leden daarnaast ook een regionaal platform. Meer informatie over de OA vind je op www.oa-amstelveen.nl.

Zaai past goed binnen onze filosofie ‘Samen meer Kansen’. Het biedt kansen voor ondernemerschap; niet alleen een boost voor starters/ZZP-ers, maar ook kansen voor bedrijven die hun kennis met deze groep willen delen. Zaai biedt daarnaast een netwerk dat inmiddels is uitgegroeid tot 250 contacten. Wij vinden het fantastisch dat de gemeente Amstelveen investeert in Zaai en daarmee lokaal ondernemerschap en werkgelegenheid stimuleert.

 

InMovement

InMovement biedt ondernemers en professionals tools voor de juiste mindset en het implementeren van effectief ondernemersgedrag. Onze missie is ondernemers en professional te ondersteunen hun volledig potentieel te benutten en daarmee het succes van hun business te vergroten. In de afgelopen 3 jaar hebben we ruim 2500 professionals getraind in bedrijven zoals Ahold, Rabobank en Accenture en honderden ondernemers gecoacht in diverse gemeenten. We geven coaching on the job en training op het gebied van netwerken, sales en presentatie zodat ondernemers en professionals meer klanten kunnen aantrekken en behouden. Doordat onze aanpak zo praktisch is, is het slagingspercentage hoog. In de diverse programma’s die we met ondernemers uitvoeren hebben ze gemiddeld binnen 3 maanden hun eerste klanten binnen, met uitschieters tot aan het verdubbelen van de omzet in enkele weken tijd. 

InMovement is een van de co-founders van Zaai en verzorgt de coaching van de startende en groeiende ondernemers. Het plarform waarin startende en groeiende ondernemers worden geinspireerd om te netwerken met elkaar en worden gecoached. 

registratie congres formulier bouw
 registratie congres formulier bouw