"Zorg in Europa"

Den Haag, 7 november 2019

 

Georganiseerd door: Het Ministerie van VWS

 

Medisch noodzakelijke zorg of geplande zorg over de grens, grensarbeiders, de EHIC-kaart, het S1-, S2- formulier en borderellen.  Zijn dit voor u bekende begrippen, dan behoren de Europese sociale zekerheidsverordening nr. 883/2004 en de Patiëntenrichtlijn tot uw werkterrein en is het seminar “Zorg in Europa” op 7 november 2019 voor u interessant.

 

Het vrij verkeer van personen is mogelijk dankzij de garantie dat zij hun sociale bescherming, inclusief de gezondheidszorg, behouden wanneer zij naar een andere lidstaat verhuizen en of gaan werken. Hiervoor zijn op EU-niveau gemeenschappelijke regels vastgesteld voor de coördinatie van socialezekerheidsstelsels.
Al meer dan 60 jaar wordt binnen Europa de sociale zekerheid en ook de aanspraak op medische zorg gecoördineerd. Maar waarom wordt de aanspraak op medische zorg gecoördineerd en hoe werkt deze coördinatie in de praktijk? In dit seminar wordt daarbij stil gestaan.

 

Het seminar wordt geopend door de Directeur Generaal Curatieve Zorg, Bas van der Dungen, en de Algemeen directeur Zorgverzekeraars Nederland, Petra van Holst. Daarna zal Professor Van de Gronden het historisch perspectief en de beginselen van de coördinatie schetsen. Mevrouw Van de Westerlaken en de heer Lengyel van de Europese Commissie zullen stil staan bij de werking van de EU-Verordening nr. 883/2004 en de Patiëntenrichtlijn.

 

Tijdens het seminar worden in twee parallelsessies vier workshops georganiseerd, die worden gegeven door Zorgverzekeraars Nederland, het CAK, het Ministerie van Buitenlandse zaken en een expert op patiëntenstromen. Deze workshops gaan over:
1. Patiëntenstromen binnen de EU, grensoverschrijdende zorg vanuit het patiëntperspectief 
2. CAK en zorgverzekeraars: grensoverschrijdende uitvoering
3. Brexit (ontwikkelingen en mogelijke gevolgen)
4. De vergoeding van zorg binnen de EU/EER en Zwitserland

 

Afsluitend is er een borrel.

 

Talenregime: voornamelijk Nederlands, deels Engels