Op donderdag 7 november 2019 vindt vanaf 10:00 uur tot 15:45 uur bij het ministerie van VWS het seminar 'Zorg in Europa' plaats.

Tijdens dit seminar zal aandacht worden besteed aan de achtergrond en logica van de coördinatie van zorg in de EU en vooral ook aan de werking ervan in de praktijk. Indien medisch noodzakelijke zorg of geplande zorg over de grens, de EHIC-kaart, het S1-, S2- formulier en grensarbeiders voor u bekende begrippen zijn, dan behoren de Europese sociale zekerheidsverordening nr. 883/2004 en de Patiëntenrichtlijn tot uw werkterrein en is het seminar “Zorg in Europa” voor u interessant.

Programma in hoofdlijnen
Het seminar start om 10:00 uur met een opening door Bas van der Dungen (DG Curatieve Zorg) en Petra van Holst (Algemeen directeur Zorgverzekeraars Nederland). Na twee rondes parallelsessies en de plenaire afsluiting wordt de dag afgesloten met een informele borrel.

09:30 - 10:00 uur             Inloop
10:00 - 10:15 uur             Opening door Bas van der Dungen en Petra van Holst
10:15 - 11:00 uur             Keynote I
11:00 - 11.30 uur             Quiz
11:30 - 11:45 uur             Pauze
11.45 - 12:30 uur             Keynote II
12:30 - 13:30 uur             Lunch
13:30 - 14:15 uur             Parallelsessies ronde I
14:15 - 14:30 uur             Pauze
14:30 - 15:15 uur             Parallelsessies ronde II
15:15 - 15:45 uur             Algemene samenvatting en afsluiting
15:45 uur                         Borrel

Programma Parallelsessies
Tijdens het seminar worden in twee rondes vier parallelsessies georganiseerd, die worden gegeven door Zorgverzekeraars Nederland, het CAK, het Ministerie van Buitenlandse zaken en een expert op patiëntenstromen.

Meer informatie over het programma en de parallelsessies vind u hier.

Interesse?
Deelname is gratis. Klik hier om u aan te melden. We kijken uit naar uw komst!

Het seminar staat open voor maximaal 80 personen. Bij de aanmelding zal gekeken worden naar een evenredige deelname per zorgverzekeraar, zodat er plek is voor deelname van alle verzekeraars. Mocht blijken dat vanuit een verzekeraar een onevenredig aantal deelnemers zich heeft aangemeld, dan zal met deze verzekeraar contact worden opgenomen.


Met vriendelijke groet,
Het organisatieteam