De zorgverzekeraar als zorgadviseur

De zorgverzekeraar als zorgadviseur

Uitnodiging | 19 november 2018
13:00 - 17:30 uur | Het Spaansche Hof, Den Haag

Inspiratiesessie
'De zorgverzekeraar als zorgadviseur'

 

Op maandagmiddag 19 november 2018 organiseert het ministerie van VWS een inspiratiesessie over het thema ‘de zorgverzekeraar als zorgadviseur’. U bent van harte uitgenodigd voor deze sessie.

Het belang van verzekerden en patiënten is cruciaal. Maar waar hebben we het dan precies over? Wat wil de verzekerde/patiënt? Nu en in de toekomst? Welke ontwikkelingen zijn hierop van invloed? Wat bepaalt of u over 10 jaar het beste inspeelt op de wensen van de verzekerde en de patiënt? Deze vragen zullen tijdens de sessie uitgebreid aan bod komen. Laat u inspireren door de ideeën van alle aanwezigen!  

Programma
Bruno Bruins (minister voor Medische Zorg en Sport), Rachelle van der Linden (brengt mensen en bedrijven naar de Wereld van Morgen met onder andere KNAB, NLziet en EnergieDirect en Toon als nieuwe initiatieven), Wim van der Meeren (bestuursvoorzitter CZ) en Petra van Holst (algemeen directeur Zorgverzekeraars Nederland) hebben wij bereid gevonden hun visie met u te delen. Daarnaast krijgt u ook de gelegenheid om zelf met de andere deelnemers van gedachten te wisselen. Het programma ziet er als volgt uit:

13:00 - 13:30 uur    Inloop
13:30 - 13:35 uur    Opening door de dagvoorzitter Ernst van Koesveld
13:35 - 13:45 uur    Videoboodschap minister Bruins
13:45 - 14:10 uur    Presentatie Rachelle van der Linden over
                              klantgedreven nieuwe organisaties
14:10 - 14:30 uur    Interview Wim van der Meeren
14:30 - 15:30 uur    Ronde 1 rondetafelgesprekken: wat is het belang
                              van onze verzekerden?
15:30 - 15:45 uur    Pauze
15:45 - 16:45 uur    Ronde 2 rondetafelgesprekken: welke acties kunnen
                              we ondernemen om in te spelen op het belang van
                              onze verzekerden?
16:45 - 17:00 uur    Afsluiting: interview Petra van Holst
17:00 - 17:30 uur    Borrel

Waar?
De sessie vindt plaats in Het Spaansche Hof (Westeinde 12) te Den Haag.

Voor wie?
De sessie is vooral interessant voor directeuren, managers en strategische beleidsmakers die werkzaam zijn bij zorgverzekeraars, zorgkantoren, consumenten- en patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en toezichthouders.  

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de inspiratiesessie.

Wij kijken uit naar de inspiratiesessie en hopen u daar te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Ernst van Koesveld
Directeur Zorgverzekeringen