De zorgverzekeraar als zorgadviseur

De zorgverzekeraar als zorgadviseur

19 november 2018

13:00 - 13:30

Inloop

13:30 - 13:35

Opening door de dagvoorzitter Ernst van Koesveld

13:35 - 13:45

Videoboodschap minister Bruins

13:45 - 14:10

Presentatie Rachelle van der Linden over klantgedreven nieuwe organisaties

14:10 - 14:30

Interview Wim van der Meeren

14:30 - 15:30

Ronde 1 rondetafelgesprekken: wat is het belang van onze verzekerden?

15:30 - 15:45

Pauze

15:45 - 16:45

Ronde 2 rondetafelgesprekken: welke acties kunnen we ondernemen om in te spelen op het belang van onze verzekerden?

16:45 - 17:00

Afsluiting: interview Petra van Holst

17:00 - 17:30

Borrel