Wetenschappelijk Symposium Zuyderland

Wetenschappelijk Symposium Zuyderland

28 juni 2018

15:30 - 15:50

Inloop

15:50 - 16:00

Opening door Raad van Bestuur

16:00 - 16:30

Wetenschappelijke presentaties, deel 1

16:30 - 16:40

Elevator pitches, deel 1

16:40 - 17:20

Parallel sessies

17:20 - 17:50

Wetenschappelijke presentaties, deel 2

17:50 - 18:00

Elevator pitches, deel 2

18:00 - 18:40

Pauze: posterpresentaties en buffet

18:40 - 19:10

Wetenschappelijke presentaties, deel 3

19:10 - 19:40

Keynote spreker

19:40 - 20:05

Prijsuitreiking

20:05 - 20:15

Afsluiting door decaan Zuyderland Academie

save the date
 save the date